FrieslandCampina en zijn melkveehouders zullen tot 2030 circa 1,5 miljard euro extra investeren in het klimaat

Zuivelconcern FrieslandCampina en zijn leden-melkveehouders investeren tot 2030 circa 1,5 miljard euro extra in het klimaat.

Boeren kunnen met een mono-mestvergister, zoals op het bedrijf van de maatschap Stokman in Koudum, de uitstoot van broeikasgassen reduceren.

Boeren kunnen met een mono-mestvergister, zoals op het bedrijf van de maatschap Stokman in Koudum, de uitstoot van broeikasgassen reduceren. Foto: niels de vries

,,We committeren ons aan de klimaatdoelstellingen en daar haar hoort dit investeringsplaatje bij”, verklaart woordvoerder Jan Willem ter Avest.