Nieuwe lector Van Hall Larenstein: Nederlandse zuivel maakt onterecht goede sier met lage CO2-uitstoot per kilo melk

De Nederlandse zuivelsector presenteert zich veel klimaatvriendelijker dan ze in werkelijkheid is.

Robert Baars is de nieuwe lector klimaatvriendelijke zuivel bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

Robert Baars is de nieuwe lector klimaatvriendelijke zuivel bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Foto: Niels Westra

Zuiveldirecteuren en boerenbestuurder pronken regelmatig met grafieken die laten zien dat de CO2-uitstoot van een in Nederland geproduceerde liter melk tot de laagste ter wereld behoort. Die klassering is vooral te danken aan de relatief hoge gemiddelde melkproductie per koe.

Nieuws

Meest gelezen