Zes jaar lang procederen om factuur Skooter: resultaat nul

Textielondernemer Lex Hes procedeerde zes jaar lang om een rekening van 6000 euro. Ook de Hoge Raad heeft nu zijn Skooter-claim afgewezen.

De Skooter in Dokkum is al lang uit het straatbeeld verdwenen.

De Skooter in Dokkum is al lang uit het straatbeeld verdwenen. Foto: Siep van Lingen

In de nazomer van 2014 vielen de twintig damesmodezaken van Skooter om in onder meer Drachten, Groningen, Kampen en Emmeloord. Ook de Leeuwarder moedermaatschappij HSK werd meegesleurd in dat bankroet, veroorzaakt doordat de in België wonende eigenaar Lex (Alexander, red.) Hes een factuur van Bosma Plafonds & Wanden uit Drachten onbetaald liet.

Het zou niet het eerste faillissement zijn dat Hes, telg van een bekende Amsterdamse textielfamilie, voor zijn kiezen kreeg. Ook niet het laatste. Eerder zag hij zijn modeketen Zaza (26 winkels) stranden en na Skooter volgden onder meer Witteveen (150 medewerkers en dertig winkels), Men at Work (27 winkels, 429 werknemers) en Miller & Monroe (72 winkels, 550 medewerkers).

Bij Miller & Monroe, dat bezweek onder een schuld van 40 miljoen euro, probeerde Hes de curatoren Marie-José Cools en Rinke Dulack ontslagen te krijgen. Die poging liep spaak bij de rechter. In het geval van Skooter wist Hes toenmalig curator Matthijs Sturms echter wel buiten spel te zetten.

Wat niemand verwachtte, gebeurde namelijk in 2015: de Hoge Raad liet het Skooter-faillissement vernietigen. Hes zou geen eerlijke kans hebben gekregen om zich bij de faillissementszitting op de Leeuwarder rechtbank te verweren. Aan deze krant vertelde de kledingmagnaat in China te zijn geweest voor het inkopen van een nieuwe collectie.

Na deze wending van het recht claimde Hes 3 miljoen euro aan schade bij Bosma en diens Heerenveense advocaat Arie Brink. Vorig jaar liet het gerechtshof in Leeuwarden niks van die claim over. In een brief aan het hof schreef Hes vervolgens: ,,In Leeuwarden handelt men niet volgens het recht, maar volgens het principe ons kent ons en daar schrijft men vonnissen en arresten voor.’’

Advocaat Herman Loonstein kondigde namens Hes aan in cassatie te zullen gaan. Begin december oordeelde de Hoge Raad dat zijn klacht ongegrond is. Het hoogste rechtsorgaan wijst erop dat Bosma en hun raadsman Brink wel degelijk een onbetaalde rekening in het geding brachten. Dat maakt dat niet zij als aanvragers, maar de rechter verantwoordelijk is voor de faillissementsuitspraak.

Hes bijt dus opnieuw in het stof. Daarmee lijkt deze langslepende rechtsgang tot een einde te zijn gekomen, al hebben Brink en Bosma nog niet alle proceskosten van Hes vergoed gekregen. ,,Het is nu alleen nog een case voor de curatorencursus’’, zegt Arie Brink. ,,Zes jaar lang procederen om 6000 euro, waarom zou je dat doen? Het is wel zo dat Hes niet meer aansprakelijk kan worden gesteld voor de belastingschuld. Die is namelijk verjaard.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie