Winter jaagt Friese bouwvakker van de steiger

De gure winterkou heeft de bouwvakkers naar binnen gejaagd. Tientallen bouwprojecten zijn stil komen te liggen.

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

Als de temperatuur ’s nachts zakt naar -12 of zelfs -16 graden is het onverantwoord om overdag op de steiger te gaan werken. Bouwbedrijven kijken dan of hun mensen ook binnen aan de slag kunnen. Dat slaagt niet in alle gevallen. Zo heeft de Friso Bouwgroep in Sneek noodgedwongen werkzaamheden bij tien bouwprojecten moeten staken.

Bij Dijkstra Draisma gaat het om acht projecten. ,,Dizze hiele wike wurdt it niks mear’’, vreest projectleider en personeelsfunctionaris Wibo Douma van de bouwgroep uit Dokkum en Bolsward. ,,En we hâlde rekken mei miskien wol fjirtjin dagen.’’ Jan Wageman van Friso blikt minder ver vooruit. ,,We bekijken het van dag tot dag’’, zegt de algemeen directeur.

Beide bedrijven bouwen in het halve land, dus ook in de provincies waar het veel steviger heeft gesneeuwd dan hier. ,,We ha ferline wike al oan it neitinken west hoe’t we ús minsken opnij yndiele kinne’’, vertelt Douma. Met zijn gevelfabriek in Dokkum heeft Dijkstra Draisma al grote delen van het bouwproces naar binnen gehaald.

'Mar we sitte no fansels mei dy corona'

Ook op de bouwplaatsen zelf kan er veel binnen de nieuwbouwmuren gebeuren. ,,Mar we sitte no fansels mei dy corona’’, legt Douma uit. ,,Do kinst mar in beheind oantal minsken kwyt yn in romte.’’ Vanwege die gezondheidsregels heeft Dijkstra Draisma zijn voorraad bouwketen al stevig uitgebreid. ,,Der meie no maksimaal seis minsken yn sa’n keet, yn stee fan tolve.’’

Jongere bouwvakkers

De bouwers merken wel dat hun jongere collega’s niet gewend zijn aan het winterweer. ,,Ik sit sels al fjirtich jier yn it fak. As it moai winterwaar is, kinst hiel goed bûten wurkje’’, weet Douma. ,,It moat net frieze, want dan sitst mei de mortel en it wetter, mar timmerje giet hiel bêst.’’

In Gelderland en Limburg zijn meerdere daken bezweken onder grote hoeveelheden stuifsneeuw. Zulke gevallen zijn de Friese bouwers nog niet tegengekomen. ,,We bouwen heel solide’’, grapt Wageman van Friso. De servicedienst van Dijkstra Draisma krijgt wel klachten over stuifsneeuw.

'Sokke fine snie giet dwers troch alles hinne'

Die weet namelijk zelfs door nieuwe daken heen te dringen. ,,Dat falt net te reparearjen’’, zegt Douma. ,,Sokke fine snie giet dwers troch alles hinne. We freegje de minsken dus sels oft se it opromje wolle.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Winter