Werkloosheid Nederland loopt op tot 4,5 procent

Werkloosheid Nederland loopt op tot 4,5 procent

Werkloosheid Nederland loopt op tot 4,5 procent ANP

De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, in juli opgelopen tot 4,5 procent van de beroepsbevolking van 4,3 procent een maand eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er 419.000 mensen werkloos.

In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 35.000 werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam in de afgelopen maanden ook toe, gemiddeld met 8000 per maand. Verder meldt het statistiekbureau dat er bij uitkeringsinstantie UWV eind juli 301.000 lopende WW-uitkeringen geregistreerd waren, evenveel als in juni.