Nieuwe visie LTO Noord: 'We zijn belangrijker dan ooit'

LTO Noord presenteerde maandagmorgen haar nieuwe strategische visie tot 2025. ,,Een algemene boerenorganisatie is misschien wel belangrijker dan ooit.”

Voorzitter Dirk Bruins tussen zijn koeien in Dwingeloo.

Voorzitter Dirk Bruins tussen zijn koeien in Dwingeloo. FOTO GERRIT BOER

LTO Noord is de grootste boerenorganisatie binnen het samenwerkingsverband LTO Nederland. Ze is actief in de negen provincies ten noorden van de Maas en telt circa 25.000 leden van wie 18.000 een boerenbedrijf hebben. De LTO-organisaties hebben moeilijke jaren achter de rug. De afwikkeling van de fosfaatproblematiek leidde tot onvrede bij groepen boeren en bij de huidige perikelen over het nieuwe stikstofbeleid roeren nieuwe boerenorganisaties zoals Farmers Defence Force en Agractie zich. LTO Noord wil echter een leidende rol blijven spelen in de agrarische belangenbehartiging en de spin in het web zijn tussen boeren en tuinders en overheden, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties, zo staat in de nieuwe strategische visie tot 2025. Een gesprek met Dirk Bruins, melkveehouder in Dwingeloo en voorzitter van LTO Noord.


Een nieuwe visie. Waarom? Belangen behartigen is toch behartig en.

Bruins: ,,Dat is zeker zo. Maar op gezette tijden is het verstandig om weer eens stil te staan bij de vraag: waarom zijn we hier op aard? Moeten we de organisatie aanpassen, zijn we goed voorbereid op de ontwikkelingen die op ons afkomen en is onze werkwijze nog bij de tijd?”

Welke antwoorden heeft die vraag opgeleverd?

,,Onze manier van werken zal anders moeten. LTO werkte volgens een redelijk vast stramien: de overheid komt met een voorstel, LTO-bestuurders en medewerkers beoordelen dat en gaan onderhandelen. Daarna gaan we met het resultaat naar de leden en melden we trots wat we binnengehaald hebben en wat we voorkomen hebben. Dat kan ertoe leiden dat groepen leden zich niet gehoord voelen en teleurgesteld zijn. Nu willen we de overheidsplannen eerder met de leden delen en pas daarna de onderhandelingen aangaan. We stellen ons meer dienend op naar de wensen van onze leden. Dus willen we ook ruimte geven aan ideeën uit de achterban. Zo hebben boeren op Texel een plan ontwikkeld om meer regenwater op het eiland vast te houden. Zoals bekend is verzilting er een groeiend probleem. Het is een veelbelovend plan dat we waar mogelijk willen ondersteunen. Ten derde willen we onze boodschap beter uitdragen naar de samenleving. Veel mensen weten dat het kleine Nederland de tweede landbouwexporteur ter wereld is en ze koppelen daar vaak de gedachte aan dat die positie wel gepaard moet gaan met een hoop vervuiling. Dat beeld behoeft nuancering. Nederland is nu eenmaal een van de meest vruchtbare delta’s ter wereld en het merendeel zetten we af binnen een straal van 800 kilometer. Landbouwregio’s als Bretagne en Californië doen dat ook, maar dan heet het binnenlandse afzet.”

Is het geen illusie om te streven naar een grote belangenorganisatie? De polariserende krachten in de samenleving raken ook de landbouw.

,,Dat is zo. Er zullen meerdere organisaties blijven. Dat is ook niet erg, maar het is wel van belang dat er een grote belangenorganisatie blijft met veel kennis in huis, goede netwerken in Den Haag en Brussel en goede relaties met collega-organisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland. Zonder onze kennis en ons netwerk hadden we nooit zo snel met de overheid een coronasteunregeling kunnen optuigen voor de sierteelt en de aardappelsector.”

Is er nog wel toekomst voor een brede belangenorganisatie? Melkveehouders hebben andere belangen dan akkerbouwers en die weer andere dan varkensboeren.

,, Ik denk dat er meer dan ooit behoefte is aan een brede belangenorganisatie. We zien steeds vaker sector-overschrijdende vraagstukken. Ik noem het klimaat of de zoetwaterproblematiek. Ook de huidige coronacrisis is gebaat bij brede belangenbehartiging.

Melkveehouder Broer Roorda uit Grou wil voorzitter van LTO worden. Hij wil dat LTO zich weer puur bezig houdt met belangenbehartiging en allerhande activiteiten, zoals LTO Noorden Projecten, afstoot.

,,Ik denk dat Roorda op zijn wenken bediend wordt. Sinds 1 januari is de projectenorganisatie namelijk al onderdeel van de verenging. Dit hebben we gedaan omdat de oplossingen die uit deze projecten komen interessant zijn voor de hele sector. Neem de energieprojecten: kennis over zonnepanelen op daken die we daar opdeden kunnen we nu beschikbaar stellen aan al onze leden. Dat is beter voor ons allemaal!”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Agrarisch / Landbouw
Stikstof