Wat moeten we doen om zo snel mogelijk het wagenpark van bedrijven in Friesland te verduurzamen?

Het vergroenen van het wagenpark kan de CO2-uitstoot van bedrijven flink terugbrengen. Maar de weg daarnaartoe is nog vol uitdagingen.

Bij de ingang van NHL Stenden stonden vanwege de bijeenkomst van Circulair Friesland en Freonen fan Fossielfrij Fryslân verschillende duurzame vervoersmiddelen opgesteld.

Bij de ingang van NHL Stenden stonden vanwege de bijeenkomst van Circulair Friesland en Freonen fan Fossielfrij Fryslân verschillende duurzame vervoersmiddelen opgesteld. Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen

Bij bedrijven die met een cirkeldiagram in kaart brengen hoe hun CO2-uitstoot eruitziet, valt bijna altijd een ding op: de taartpunt voor mobiliteit is een van de grootste. In die punt zitten de broeikasgassen voor werknemers die van huis naar kantoor forenzen maar bijvoorbeeld ook de werkbusjes die naar klussen rijden.