Van alle Nederlandse provincies steeg de WOZ-waarde het hardst in Friesland. Vooral in Noardeast-Fryslân zien we een fikse stijging

FOTO ANP

In de gemeente Noardeast-Fryslân is de WOZ-waarde het afgelopen jaar gemiddeld het sterkst gestegen: van 195.000 naar 233.000 euro. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De WOZ-waarde van een Nederlandse woning bedroeg op 1 januari van dit jaar gemiddeld 315.000 euro, becijferde het CBS. Dat is 8,6 procent meer dan een jaar geleden en de hoogste waarde ooit.

Sterkste stijgingen WOZ-waarde in Friesland

Sterkste stijgingen WOZ-waarde in Friesland

De sterkste stijgingen waren met name in Friesland zichtbaar. Gemiddeld ging de waarde hier met 11 procent omhoog, van 218.000 naar 242.000 euro. Noardeast-Fryslân steekt erbovenuit met 19,5 procent, relatief de sterkste toename in heel Nederland. Ook Schiermonnikoog (17,5 procent), Dantumadiel (15,4) en Terschelling (15,3) kunnen tot de forse stijgers worden gerekend.

De Waddeneilanden kennen de hoogste WOZ-waardes. Terschelling is koploper met 392.000 euro en Waadhoeke en Harlingen hebben de laagste waarde: 208.000 euro. Dat komt mede doordat Leeuwarden - in 2021 een gemiddelde WOZ-waarde van 186.000 euro - in de lijst ontbreekt. Dat geldt ook voor Ameland.

Het CBS haalt de WOZ-gegevens van alle gemeenten uit de Landelijke Voorziening WOZ. Een woordvoerder van het statistiekenbureau zegt dat van beide Friese gemeenten ,,voor minder dan 85 procent van alle woningen een WOZ-waarde bekend is’’. In dat geval wordt het gemiddelde van die regio niet meegenomen. ,,Later dit jaar volgt een update van de cijfers.’’

Zo wordt de WOZ bepaald

De WOZ-waarde is de waarde van de woning en wordt bepaald door de gemeente. Onder meer de ligging, de inhoud en de oppervlakte van het perceel spelen mee in de waardebepaling. Op basis van de WOZ worden heffingen berekend zoals de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en de waterschapslasten.

Bij de berekening van de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet-verkochte koopwoningen.

De waarde volgt de prijsontwikkeling van koopwoningen, met een jaar vertraging. Dat komt omdat woningen voor de WOZ in 2022 worden getaxeerd naar de waarde van een jaar eerder. De stijging van verkoopprijzen van woningen loopt redelijk gelijk met de ontwikkeling van de WOZ-waarde.

Vacatures

Lid Raad van Toezicht

Cultuurhuis Hoogeveen

Jeugdzorgwerker zelfstandigheidstraining

Quatrebras Gezinsgericht Wonen

Lid Raad van Toezicht

Zonnehuisgroep Noord

Nieuws

menu