Vrijspraak voor afvalbedrijf Kootstertille voor foutief opslaan van hout

Bij afvalbedrijf Van der Galiën in Kootstertille wordt een schip geladen met houtafval. Foto archief LC/Arodi Buitenwerf

De economische politierechter heeft afvalbedrijf Van der Galiën Recycling uit Kootstertille maandag vrijgesproken van het foutief opslaan van hout. Het Openbaar Ministerie (OM) had het bedrijf gedagvaard omdat het het hout niet volgens de vergunningsvoorschriften zou hebben opgeslagen.

Controleurs van de Friese milieu- en omgevingsdienst (FUMO) constateerden op 9 en 16 september dat het afvalhout niet op de juiste wijze was opgeslagen. Volgens eigenaar Jippe van der Galiën waren de controles niet meer dan momentopnames en was het beter geweest als de controleurs bijvoorbeeld aan het begin of het einde van de werkdag hadden gekeken en niet terwijl het personeel druk bezig was het hout in de daarvoor bestemde bakken te schuiven.

„Je bent overdag bezig, ‘s avonds werk je het af”, aldus Van der Galiën. Advocaat Jan Gerrit Meijerink opperde dat bij soortgelijke bedrijven het hout soms „torenhoog” ligt opgestapeld. Van der Galiën ligt onder een vergrootglas, nadat het bedrijf in juni vorig jaar onder verscherpt toezicht van de provincie en de FUMO werd geplaatst, na een reeks overtredingen in het jaar daarvoor. Van vijf overtredingen heeft de FUMO processen-verbaal opgemaakt. Het afvalbedrijf heeft in totaal 28.000 euro aan boetes betaald.

Voor de in september geconstateerde zaken kwam rechter Geeske Eelsing tot een vrijspraak. In het dossier zaten foto’s van het opgestapelde hout, gemaakt door de FUMO-controleurs. De rechter vond dat de foto’s niet duidelijk genoeg lieten zien dat er sprake was van overschrijdingen van de voorschriften. Dat had volgens de rechter heel eenvoudig opgelost kunnen worden: „Ik had graag gezien dat er metingen waren gedaan”.

En er had op meerdere momenten op de dag gecontroleerd moeten worden, vond de rechter. Het OM had een boete van 10.000 euro waarvan 2000 voorwaardelijk geëist. In dezelfde kwestie kreeg het bedrijf al bestuursrechtelijk – van de provincie Fryslân – een dwangsom van 5750 euro. Daar is bezwaar tegen gemaakt, die zaak loopt nog.

Nieuws

menu