Vreugde bij bio-boeren over groei van resistente aardappelrassen

De biologische aardappelsector is ingenomen met het groeiende assortiment resistente aardappelrassen. Anders was de schade door schimmelziekte phytophthora dit jaar vele malen hoger uitgevallen.

Een loofbrander wordt ingezet op met phytopthora besmette aardappelpercelen.

Een loofbrander wordt ingezet op met phytopthora besmette aardappelpercelen.

Jan Willem Bakker heeft de loofbrander al weer uit de schuur moeten rijden, een paar weken eerder dan gepland. Enkele aardappelpercelen van de biologische akkerbouwer in Munnekezijl waren aangetast door phytophthora, een uiterst besmettelijke schimmelziekte die uitstekend gedijt bij het warme vochtige weer van de afgelopen weken.

Geen gewasbeschermingsmiddelen

Het loofdoden is de enige manier om te voorkomen dat de aardappelen worden aangetast. Bioboeren mogen geen gewasbeschermingsmiddelen inzetten. Het nu al moeten loofbranden betekent dat de opbrengsten lager zijn. ,,Normaliter oogsten we zo’n 25.000 kilo per hectare, nu hooguit 18.000 kilo”, zegt Bakker.

Convenant over meer resistente rassen

De meeste van zijn aardappelakkers staan er echter pico bello bij. Hier groeien piepers waar de schimmelziekte geen vat op krijgt. De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van deze resistente rassen een enorme vlucht genomen. Dat is te danken aan een in 2016 gesloten convenant tussen de biologische sector, de aardappelhandelshuizen, de tussenhandel en de supermarktketens in Nederland. Die beloofden plechtig dat ze prioriteit zouden geven aan de teelt en het gebruik van resistente aardappelen. ,,Dat heeft inmiddels geleid tot 23 resistente rassen”, zegt directeur Michaël Wilde van brancheorganisatie Bionext. Dit jaar worden op bijna 75 procent van het biologische aardappelareaal resistente rassen geteeld.

Buitenland en fritesindustrie

Dat er ook nog niet-resistente rassen geteeld worden, zoals bij Bakker, komt voornamelijk door buitenlandse afnemers en de fritesindustrie. Die blijven vasthouden aan de oude vertrouwde biologische rassen. ,,Met een deel van mijn perceel heb ik gegokt en verloren”, verklaart Bakker. ,,Maar daar doe ik niet moeilijk over. Dat was mijn eigen risico. Dit is een phytophthora-gevoelig jaar.”

Nederlandse consument

Het was Bionext zelf die het nieuws van de aangetaste percelen naar buiten bracht. ,,In de hoop dat we alle afnemers ertoe kunnen bewegen dat ze resistente rassen afnemen”, verklaart Wilde. ,,Of in de hoop ook dat de Nederlandse consument in de supermarkt meer bio-piepers koopt zodat de bioboer minder afhankelijk is van buitenland of fritesindustrie.”

De resistente rassen hebben de opbrengst een enorme impuls gegeven, zo staat te lezen in het jaarverslag van aardappelhandelshuis Agrico in Emmeloord. Toen er alleen nog phytophthora-gevoelige rassen waren, bedroeg de opbrengst gemiddeld 25.000 kilo per hectare. Met de resistente rassen is dat 35.000 kilo.

Kleine sector

De biologische aardappelsector is klein in Nederland. Van de 163.500 hectare met aardappelen is 1,25 procent biologisch.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie