Volop vraag naar zuivel van vaste groep boeren

Zuivelschap FOTO KEES VAN DE VEEN

Supermarktketens, horeca en catering zouden veel meer onderscheidende duurzame zuivel willen afnemen.

,,Er is een heuse concurrentiestrijd gaande wie het meest vooroploopt met biodiversiteit, weidevogels en klimaat”, verklaarde Catharinus Wierda maandagmiddag tijdens een webinar van de Friese Milieufederatie in Baaium. Wierda is de drijvende kracht achter De Fryske, een kaasmerk waarvan de melk geleverd wordt door vier Zuidwest-Friese melkveehouders die zich sterk inzetten voor de weidevogels.

Smaak en oorsprong

Volgens Wierda vraagt de markt vooral duurzame producten die ook rekening houden met de factoren smaak en oorsprong. Supermarkten moeten het nu vooral doen met melkstromen waar de duurzaamheid vooropstaat. Voorbeelden zijn PlanetProof van FrieslandCampina en het Beter voor Koe, Natuur en Boer-keurmerk van A-ware en Albert Heijn.

,,Veel supermarkten zouden die duurzaamheid maar wat graag willen combineren met een onderscheidende smaak en een vaste groep boeren. Daar is behoefte aan. En niet alleen in Nederland. Ook in de ons omliggende landen speelt het, vooral in Duitsland. Het argument dat duurzaamheid geen rol speelt bij export is niet waar.”

De Friese kaasondernemer noemt het spijtig dat de grote zuivelbedrijven de flexibiliteit missen om snel in te spelen op deze ontwikkelingen. ,,De schaalvergroting heeft haar tol geëist. Men heeft moeite om kleine melkstromen apart te verwerken.”

In harmonie boeren met omgeving

Het webinar vond plaats op het land van Marten de Jong in Baaium, een melkveehouder met 170 koeien die zich al jaren inzet voor weidevogels. Omdat hij er plezier aan beleeft en omdat hij niet tegen maar in harmonie met de omgeving wil boeren. Zijn melk wordt verwerkt in het zuivelassortiment van Noordertrots, het duurzame en regionale huismerk van Poiesz.

De Jong is dik tevreden met de plus op de melkprijs die hij voor zijn manier van boeren ontvangt. ,,Dit alles maakt dat ik een prachtig beroep heb. Nee werkelijk, ik heb niks te klagen.”

‘Beide componenten versterken elkaar’

Vanaf Terschelling liet biologisch melkveehouder en vogelboer Egbert Zorgdrager weten onder de druk te zijn van de resultaten van De Jong en zijn collega-boeren in de omgeving van Baaium. Toch blijft hij ervan overtuigd dat weidevogelbeheer het beste te combineren is met een biologische bedrijfsvoering. ,,Want beide componenten versterken elkaar.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie