Vlees van grazers in Lauwersmeer bevat te veel dioxine

FOTO

FOTO JILMER POSTMA

Staatsbosbeheer ziet dit voorjaar af van de slacht van Schotse Hooglanders en Konikpaarden in het Lauwersmeergebied. Het vlees bevat te veel dioxine.

Staatsbosbeheer heeft van enkele grazers in het gebied het vlees laten onderzoeken, nadat eerder vorig jaar te hoge dioxinegehaltes werden aangetroffen in het vlees van natuurgrazers in uiterwaarden in Gelderland en in de Oostvaardersplassen bij Lelystad. Bij de Hooglanders in het Lauwersmeergebied werd de norm met circa 25 procent overschreden.

Tegengaan verbossing