Vlees van grazers in Lauwersmeer bevat te veel dioxine

FOTO JILMER POSTMA

Staatsbosbeheer ziet dit voorjaar af van de slacht van Schotse Hooglanders en Konikpaarden in het Lauwersmeergebied. Het vlees bevat te veel dioxine.

Staatsbosbeheer heeft van enkele grazers in het gebied het vlees laten onderzoeken, nadat eerder vorig jaar te hoge dioxinegehaltes werden aangetroffen in het vlees van natuurgrazers in uiterwaarden in Gelderland en in de Oostvaardersplassen bij Lelystad. Bij de Hooglanders in het Lauwersmeergebied werd de norm met circa 25 procent overschreden.

Tegengaan verbossing

De natuurbeheerorganisatie heeft in het Lauwersmeergebied circa 500 Schotse Hooglanders en 200 Konikpaarden. Door het grazen wordt een verbossing van het gebied tegen te gaan. Om een overbevolking te voorkomen moet de veestapel jaarlijks in het voorjaar uitgedund worden met circa 120 Hooglanders en 50 paarden. De dieren worden gevangen en geslacht bij slager Kroon in Groningen. Voorheen gingen de dieren ook wel naar Hoekstra in Anjum en Weidenaar in Dokkum.

Pachters ingelicht

Staatsbosbeheer heeft inmiddels ook de pachters ingelicht over de dioxinevondsten in het vlees. Deze groep laat er voornamelijk in de zomermaanden vee grazen. Het gaat om 345 koeien en 80 paarden en pony’s.

Dioxine is een giftige stof die vooral vrijkomt bij de verbranding van chloorhoudende kunststoffen. Om die reden moeten afvalverwerkingsbedrijven verbrandingsfilters inzetten om de uitstoot tegen te gaan. Dioxine kan bij mensen nadelige gevolgen hebben voor het afweersysteem, het zenuwstelsel, de schildklier en de voorplanting. Staatsbosbeheer is verbaasd en teleurgesteld. ,,Je verwacht dit niet in het Lauwersmeergebied, in het topje van Nederland”, zegt een woordvoerster. De organisatie beraadt zich hoe het nu moet omgaan met de inzet van grazers in natuurgebieden.

Geen dioxine boerderijdieren

Een vraag is ook hoe het komt dat juist vlees van dieren die het jaarrond buiten verblijven te veel dioxine bevat. In het vlees van boerderijdieren is zelden sprake van een overschrijding, verklaart de NVWA. De controle-instantie doet in slachterijen steekproefsgewijs onderzoek naar dioxine. Staatsbosbeheer heeft daarom Wageningen University verzocht om de dioxineproblematiek mee te nemen in een al lopend onderzoek naar diergezondheid en dierenwelzijn van dieren in natuurterreinen.

Vacatures

GOED VOLK! M/V

Tuincentrum Gernell

CNC Verspaner

Metaaldraaierij Dondorff

Proces Operators

EOC Nederland

Nieuws

menu