Verzilting is nooit een kans, zegt research-directeur Robert Graveland van HZPC. Opbrengsten vallen lager uit en amper markt voor zouttolerante gewassen

,,Verzilting is nooit een kans. Zouttolerante gewassen doen het altijd minder dan de gangbare teelten.’’

Pootaardappelen rooien in de omgeving van Hallum.  Dankzij de de poters uit Noord-Friesland, Noord-Groningen en de kop van Noord-Holland kunnen circa 900 miljoen mensen een jaar lang aardappelen eten (gemiddeld 35 kilo aardappelen per persoon).

Pootaardappelen rooien in de omgeving van Hallum. Dankzij de de poters uit Noord-Friesland, Noord-Groningen en de kop van Noord-Holland kunnen circa 900 miljoen mensen een jaar lang aardappelen eten (gemiddeld 35 kilo aardappelen per persoon). Foto: Niels Westra

Dat betoogde Robert Graveland, R&D-directeur van HZPC op het kweekbedrijf van dit aardappelhandelshuis in Metslawier. Hier vond woensdag een symposium plaats van de Waddenacademie over de toekomstige zoetwatervoorziening in het Waddengebied. Volgens Graveland is het van groot belang om de zoetwatervoorziening op peil te houden om daarmee de verzilting zo lang mogelijk buiten de deur te houden. ,,Want als het zoutgehalte toeneemt, vallen de opbrengsten lager uit en naar de echt zouttolerante gewassen is minder vraag. Voor het noordelijke kustgebied zou verzilting een economische aderlating zijn.”

Zeekraal