Verzet tegen uitbreiding varkensbedrijf in Noordwolde

Circa vijftig inwoners van Noordwolde zijn fel gekant tegen een uitbreiding van een varkenshouderij aan de rand van het dorp.

Het varkensbedrijf van Peter Veldhuizen in Noordwolde.

Het varkensbedrijf van Peter Veldhuizen in Noordwolde. Foto Rens Hooyenga

De bewoners willen, zo schrijven ze in een brief aan de gemeente Weststellingwerf en de provincie, dat beide overheden de benodigde vergunning niet afgeven. Ze vrezen voor nog meer overlast van stank, geluid, verkeer en fijnstof. ,,Terwijl het nu vaak al niet te harden is”, verklaart buurvrouw Gerda van Galen. ,,Het allerliefste zien we uiteraard dat de varkensboer zijn bedrijf hier staakt en verplaatst naar een locatie waar hij omwonenden niet tot overlast is.”

De betrokken varkensboer is Peter Veldhuizen die aan de andere kant van Noordwolde woont. Hij wil zijn bedrijf VarNoo (Varkens Noordwolde) met momenteel 730 fokzeugen uitbreiden naar circa 1100 dieren. In de nieuwe stal wil Veldhuizen de opfok van de fokzeugen laten plaats vinden. ,,Voor de hygiëne en de diergezondheid is dat winst”, verklaart Veldhuizen die ook een zeugenbedrijf heeft in Beilen. De biggen mest hij merendeels af in huurstallen in Duitsland.

Verbaasd

Veldhuizen is verbaasd over de kritiek van de omwonenden. ,,Ik boer daar nu tien jaar en in al die jaren heb ik nooit een klacht gehoord.” Hij bestrijdt dat de uitbreiding tot extra geuroverlast leidt. ,,In de huidige stal zit een luchtwasser, in de nieuwe komen er twee bij. Dat is een investering van ruim 100.000 euro. Door de luchtwassers worden de uitstoot van geur, fijnstof en ammoniak gereduceerd. De maximale geurnorm in Weststellingwerf is 20, ik zit op 5.”

Van Galen beweert dat er wel degelijk klachten zijn geuit bij onder meer Fumo en it Wetterskip. ,,Het punt is er dat er vaak te laat gehandhaafd wordt.” Ze merkt op dat de vorige eigenaar een kleiner bedrijf had. ,,Toen was er nauwelijks overlast. Veldhuizen heeft het bedrijf uitgebreid, gaat gewoon zijn eigen gang en trekt zich van niemand wat aan. Zo heeft hij ventilatoren geplaatst zonder vergunning. Volgens haar is er bij de ondertekenaars van de petitie geen greintje vertrouwen dat de varkenshouder bij een uitbreiding extra overlast weet te voorkomen. Van Galen benadrukt dat Veldhuizen wil uitbreiden naar 1482 zeugen. ,,Naar buiten toe noemt hij telkens lagere aantallen, maar die 1482 staat in de vergunning.”

Overlast

Een van de andere ondertekenaars is buurman en oud-melkveehouder Jan Brugging. Ook hij hekelt de stankoverlast, de uitspoeling van varkensmest naar sloten en de gebrekkige inspectie. ,,Die luchtwassers zouden alle problemen oplossen, maar het is maar net hoe je met die installaties omgaat hè.” Brugging vindt het krom dat een landbouwminister Carola Schouten 350 miljoen euro wil uittrekken voor het opkopen van veebedrijven om de stikstofuitstoot te verminderen, terwijl vervolgens Weststellingwerf zo’n enorme uitbreiding van een varkensbedrijf door laat gaan.”

Wethouder Jack Jongebloed (VVD) van de Weststellingwerf stelt dat de uitbreiding past binnen het bestemmingsplan dat in 2011 door de raad is vastgesteld. ,,We hebben geen grond om de omgevingsvergunning te weigeren.” Jongebloed voert verder aan dat ook de gemeenschappelijke handhavingsorganisatie Fumo een positief advies heeft afgegeven. Zo voldoet Veldhuizen volgens de wethouder na de uitbreiding aan de geurnormen voor intensieve veehouderijbedrijven. De geurbelasting van zijn stallen bedraagt 1,8 odour voor woningen in de bebouwde kom en 4,8 odour voor woningen in het buitengebied terwijl de normen in Weststellingwerf respectievelijk 2 en 20 zijn. Met die geurnorm van 20 odour zit Weststellingwerf overigens ruim boven het landelijke advies van 8 odour. Voordat de gemeente de vergunning kan afgeven, moet de provincie eerst nog een verklaring van geen bedenkingen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Agrarisch / Landbouw