Verzet boer tevergeefs: Kringloopwijzer blijft verplicht

Het verzet van melkveehouder Henk Gommer uit Zevenhuizen tegen de Kringloopwijzer is tevergeefs geweest.

Het boerenbestuur van FrieslandCampina handhaaft zijn besluit dat alle melkveehouders deze mineralenboekhouding moeten invullen en inleveren. Boer Gommer en voorzitter Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond verzochten tijdens een hoorzitting op 8 september om een uitzondering te maken voor melkveebedrijven zonder mestoverschot.

Het besluit is een tegenvaller voor Gommer. Tijdens de hoorziting had hij de indruk dat het zuivelconcern de verplichting ging heroverwegen. Gommer blijft voorlopig bij zijn weigering om de Kringloopwijzer in te vullen.

Zijn verzet leidde er toe dat FrieslandCampina zijn melk van 22 juni tot 13 juli niet ophaalde. Na kritiek van collega-melkveehouders op het harde sanctiebeleid krijgt Gommer sinds medio augstus een korting van 25 procent op de melkprijs. FrieslandCampina handhaaft voorlopig deze korting en gaat met de leden de discussie aan over een nieuw sanctiebeleid.

FrieslandCampina vindt dat de KringloopWijzer, die ook door andere zuivelbedrijven is ingevoerd, belangrijk is voor de verduurzaming van de zuivelsector. Daarmee kan de sector zich onderscheiden in de markt.

Nieuws

Meest gelezen