Veel meer Friezen in WW

ANP

ANP

In december is het aantal WW-uitkeringen in Friesland met bijna 2300 gestegen naar 20.284. Van de beroepsbevolking was 6,1 procent werkloos. Het gemiddelde in Nederland was 5 procent.

In december is het aantal WW-uitkeringen in Friesland met bijna 2300 gestegen naar 20.284. Van de beroepsbevolking was 6,1 procent werkloos. Het gemiddelde in Nederland was 5 procent.