Veel lagere pacht voor deze twee natuurvriendelijke Friese boeren

Twee Friese melkveehouders kunnen dankzij de nieuwe koers van stichting BD Grondbeheer grond voor beduidend lagere prijzen pachten.

Melkveehouder Jaring Brunia uit Raerd.

Melkveehouder Jaring Brunia uit Raerd. FOTO NIELS DE VRIES

Het gaat om Jarich Brunia uit Raerd en Jan Rein de Jong uit Rotstergaast. Ze pachten sinds kort respectievelijk 25 en 14 hectare voor een pachtprijs van circa 750 euro per hectare. Dat is ruim vijf keer minder dan de lasten van rente en aflossing bij de koop van grond, verklaart Brunia. ,,Dan bist al gau sa’n 4000 euro kwyt.” Ook de pachtprijs is veel lager dan die op de vrije markt. ,,Boppedat is it yn erfpacht jûn. Ik ha no foar tritich jier wissichheid.”

Nieuws

menu