Kindervoeding FrieslandCampina: van kaskraker tot zorgenkindje

Kindervoeding was jarenlang een kaskraker voor FrieslandCampina. Tegenwoordig is het een zorgenkindje.

Het zuivelcomplex van FrieslandCampina in Leeuwarden.

Het zuivelcomplex van FrieslandCampina in Leeuwarden.

Het zuivelconcern zag in de eerste helft van dit jaar bij een vrijwel gelijkblijvende omzet van 5,5 miljard euro de winst met 43 procent kelderen naar 62 miljoen euro. De winstval is te wijten aan tegenvallers bij kindervoeding en een reservering van 57 miljoen euro vanwege een rechtszaak in Thailand. FrieslandCampina kreeg er in het Aziatische land onlangs een boete met dit bedrag opgelegd omdat het bij een klant te veel kosten in rekening zou hebben gebracht. Het zuivelconcern is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis.

Blikken Friso

FrieslandCampina heeft vooral minder Friso-blikken kindervoeding verkocht in de belangrijke Aziatische markt. In veel landen dalen de geboortecijfers (tot 20 procent) en is sprake van een toenemende concurrentie door lokale producenten. Ook de nog altijd gesloten grens tussen China en Hongkong speelt FrieslandCampina parten. Normaliter wordt in Hongkong veel kindervoeding verkocht aan Chinezen, maar dat is al geruime tijd niet mogelijk. Meer via China zelf verkopen is makkelijker gezegd dan gedaan, stelt woordvoerder Jan Willem ter Avest. ,,Het opbouwen van nieuwe verkoopkanalen vergt de nodige tijd.”

Desinvesteringen?

Door de dalende geboortecijfers ziet het zuivelconcern de markt voor kindervoeding voorlopig niet aantrekken. Leidt dat vervolgens niet tot enorme desinvesteringen? FrieslandCampina heeft de afgelopen tien jaar honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in de fabrieken in Bedum, Beilen en Borculo om juist in te spelen op een structurele groei van de markt voor kindervoeding. Volgens Ter Avest is daar geen sprake van. ,,De ingrediënten die we daar maken krijgen een andere bestemming. Minder lucratief dan kindervoeding, maar het is niet zo dat de fabrieken een deel van de dag niet in bedrijf zijn. Daarnaast hopen we die zuivelingrediënten meer te benutten in sport-, medische- en ouderenvoeding, nog kleine segmenten maar wel groeimarkten.”

De zuivelverkopen via supermarkten, e-commerce en de buitenshuismarkten herstelden zich wel. Met name de merken Parrano, Chocomel en Valess deden het goed. Ook de prestaties in Pakistan en Afrika stemmen de directie tevreden.

Geen interim-nabetaling

De aangesloten melkveehouders in Nederland, Duitsland en België kregen in de eerste helft van dit jaar een melkprijs van 37,25 cent per kilo melk. 1,8 procent meer dan vorig jaar. Dit is een marktconforme melkprijs, het gemiddelde van de melkprijs van meerdere zuivelbedrijven in West-Europa. De winst is te mager voor een interim-nabetaling. ,,Omdat onze minderheidsaandeelhouders ook recht hebben op een deel van de winst en er ook geld nodig is voor de rente over de ledenobligaties”, legt Ter Avest uit.

FrieslandCampina verwacht voor de tweede helft van dit jaar een stabiel beeld. Er is optimisme over het herstel van de consumenten- en de buitenhuismarkt, maar een herstel van de Aziatische kindervoedingsmarkt zit er voorlopig niet in. Daarnaast zorgt coronapandemie voor onzekerheid. Verwacht wordt dat de zuivelprijzen rond het huidige niveau blijven bewegen en daardoor ook de melkprijzen voor de boeren.

Reorganisatie op schema

De eind vorig jaar ingezette reorganisatie ligt op schema, meldt topman Hein Schumacher. Deze moet leiden tot een reductie van duizend arbeidsplaatsen. Op dit moment zijn het zuivelconcern zevenhonderd banen minder dan een jaar geleden. De reorganisatie en andere ingrepen moeten vanaf volgend jaar leiden tot structurele kostenbesparing van 100 miljoen euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie