Deze drie boeren en boerinnen proberen op klei, zand en veen water vast te houden

Decennialang stond de landbouw in het teken van het tijdig afvoeren van water. Boeren hebben daar nu eenmaal veel baat bij. Ze kunnen eerder en met zwaardere werktuigen het land op en de opbrengsten van gras, aardappelen en andere gewassen vallen hoger uit.

Andries Jensma in een perceel wintergerst.

Andries Jensma in een perceel wintergerst. FOTO: MARCHJE ANDRINGA

Maar dat systeem van versnelde waterafvoer heeft een keerzijde tijdens warme en droge zomers, een weerbeeld dat door de klimaatverandering steeds vaker optreedt. Boeren moeten zich meer en meer ook richten op waterberging om droogteschade te voorkomen. Drie portretten van boeren en boerinnen op klei, zand en veen die er druk mee doende zijn.

Water bergen met stro en groenbemester

Nieuws

menu