Vakbond kritisch op klimaatstrategie Tata Steel

Vakbond kritisch op klimaatstrategie Tata Steel ANP

Tata Steel wedt met zijn aanpak van de CO2-uitstoot mogelijk op de verkeerde technologieën om aan zijn klimaatdoelstellingen te voldoen. Dat stelt vakbond FNV, die waarschuwt dat investeringen in verduurzaming waardeloos kunnen worden als het ingeslagen pad de staalfabrikant geen resultaat oplevert.

Tata Steel heeft zich ten doel gesteld vanaf 2050 staal op CO2-neutrale manier te produceren. Vanaf dat moment mag de hoeveelheid broeikasgas in de lucht per saldo dus niet stijgen door de staalproductie.

Volgens FNV-bestuurder Roel Berghuis richt het bedrijf zich te veel op het opslaan van CO2 of het hergebruiken van het gas als grondstof voor de chemische industrie. Die technologieën leiden volgens hem niet tot CO2-neutraliteit en staan nog in de kinderschoenen. "De industrialisatie van dit productieproces neemt nog zeker tien jaar in beslag", aldus Berghuis, die ook vraagtekens zet bij wenselijkheid van CO2-opslag in bijvoorbeeld de Noordzee.

Waterstof

Investeringen in deze processen kunnen volgens Berghuis waardeloos worden, als bijvoorbeeld volop wordt ingezet op waterstof als alternatief voor fossiele brandstof. "Een waarschijnlijk scenario, gegeven de Europese inzet op waterstof. En wie gaat die rekening betalen?", stelt Berghuis.

Tata Steel geeft zelf aan op de lange termijn waterstof als oplossing te zien. Maar tegelijkertijd is het volgens Tata Steel niet waarschijnlijk dat er voor 2040 voldoende duurzaam gewonnen waterstof is om staal mee te produceren, meldt het bedrijf op zijn website.

Ook de in IJmuiden ontwikkelde HIsarna-techniek, die de CO2-uitstoot bij staalproductie vermindert, krijgt kritiek van FNV. Berghuis wijst erop dat de besparing in uitstoot en energie rond de 20 procent ligt, terwijl de installatie het vijftien voudige van de huidige capaciteit nodig heeft om quitte te draaien. "We maken ons dus grote zorgen over de haalbaarheid hiervan."

Vacatures

IKC-directeur

Kits Primair

Enthousiaste Magazijn Medewerkers

Motor-Parts Nederland

Meewerkend voorman/hovenier (m/v)

Gemeente De Wolden Hoogeveen

Nieuws

menu