Twee ton uit Waddenfonds naar Friese projecten voor groene scheepvaart

Het waterstofschip de Ecolution in de takels in de haven van Lauwersoog.

Het waterstofschip de Ecolution in de takels in de haven van Lauwersoog. Foto Annet Eveleens

De provincie Fryslân heeft twee ton uit het Waddenfonds Fryslân toebedeeld aan Green Shipping Wadden, het programma voor de verduurzaming van de scheepvaart.

Gedeputeerde Staten hebben de subsidie dinsdag formeel toegekend. De bijdrage, aangevraagd door werkgeversorganisatie FME, is bestemd voor drie Friese projecten. Het gaat onder meer over de Eculation, het zeilschip van de voormalige ruimtevaarder Wubbo Ockels (1946-2014), dat in Lauwersoog een waterstofmotor moet krijgen. Ook het project Waterstof voor Walstroom maakt deel uit van de provinciale cofinanciering, evenals de ontwikkeling van scheepssystemen die op methanol draaien.

De drie deelprojecten zijn begroot op een totaal van ruim 5,6 miljoen euro. In totaal tet Green Shipping Wadden tien projecten. Het streven is om voor 2030 alle fossiele brandstof uit te bannen bij de beroepsvaart in het Waddengebied. Die ambitie vergt een flinke investering. Fryslân heeft ingetekend voor een subsidiebedrag van 8 miljoen euro. Ook de provincies Noord-Holland en Groningen betalen mee. In totaal zit er dik 26 miljoen euro in de pot.