Toch geen reddingsboei nodig, bijna 2000 werkgevers trekken aanvraag coronasteun in

FOTO SHUTTERSTOCK

FOTO SHUTTERSTOCK

Bijna 2000 werkgevers hebben hun de ontvangen coronasteun teruggestort omdat ze die bij nader inzien niet nodig hebben.

Dit meldt het UWV desgevraagd, de instantie die de NOW-regelingen namens het rijk uitvoert. Voor NOW1 waren 140.000 voorschotten uitgekeerd. Van hen blijkt circa 1,4 procent retourstorter.

Al vrij snel waren er signalen dat niet alle werkgevers de ontvangen steun nodig hadden. Hun omzetverlies was kleiner dan 20 procent, zodat ze niet aan de belangrijkste voorwaarde voldeden. In Friesland meldden onder meer bouwbedrijf Van Wijnen (Gorredijk) en De Vries (Leeuwarden) dat ze het geld zouden terugstorten. Het UWV kan niet aangeven in welke regio’s en in welke branches het vaakst bedragen worden teruggestort.

Kort na het bekendwording van de steunpakketten hebben banken indringend geadviseerd om vooral steun aan te vragen, ook als werkgevers dachten dat ze die niet nodig hadden. Intrekken is makkelijker dan later alsnog moeten aanvragen, redeneerden de banken.

Datzelfde argument gaat nu weer op, maar op een andere manier. Het is voor bedrijven handiger om de aanvraag zo vroeg mogelijk in te trekken; daarmee ontlopen ze een bureaucratisch traject met administratieve handelingen en mogelijk kosten voor een verklaring van een accountant.

Werkgevers die hun aanvraag intrekken en het voorschot terugstorten, worden uit het NOW-register gehaald waarin bedrijfsnamen, voorschotten en uiteindelijke subsidiebedragen openbaar worden gemaakt, laat het UWV weten. De dienst streeft ernaar dat werkgevers vanaf 7 oktober een aanvraag kunnen indienen voor de definitieve vaststelling van NOW1.

Op www.simulatienow.nl kunnen ondernemers alvast een inschatting maken van de definitieve tegemoetkoming, eventuele nabetaling of terugvordering.