Sunny Boy is terug in Friesland, de populairste stier aller tijden

Sunny Boy is terug in Friesland. De kop van de meest succesvolle Nederlandse fokstier ooit hangt in het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden. Fokker Minne Blanksma (83) uit Schalsum heeft er gemengde gevoelens bij.

De kop van Sunny Boy is te bezichtigen in het Fries Landbouwmuseum. Fokker van de beroemde topstier is Minne Blanksma uit Schalsum.

De kop van Sunny Boy is te bezichtigen in het Fries Landbouwmuseum. Fokker van de beroemde topstier is Minne Blanksma uit Schalsum. FOTO NIELS WESTRA

Vraag een willekeurige Nederlander naar een bekende fokstier en de kans is groot dat de naam Sunny Boy valt. Niet gek, want de op de boerderij van Minne Blanksma in Schalsum in 1985 geboren stier was een fenomeen. Van zijn sperma zijn maar liefst twee miljoen doses verkocht. Nooit heeft een stier zoveel nakomelingen voortgebracht als Sunny Boy.

Een feest om door Nederland te rijden

Het was een feest om door Nederland te rijden, vertelt Blanksma. Al van verre herkende hij de dochters in de weilanden. ,,Se wiene heger en langer en hiene in blês.” Die eerste twee kenmerken en het felle karakter zorgden ervoor dat de koeien veel melk produceerden met bovendien hoge gehaltes vet- en eiwit.

Playboy

Niet alleen Nederlandse media besteedden volop aandacht aan de populairste stier aller tijden. Ook die in het buitenland. Zo wijdde onder meer nieuwszender CNN een item aan Sunny Boy toen hij met 1,2 miljoen verkochte doses het mondiale record had gebroken. ,,En sels yn de Playboy hat in grut artikel stien. Apart: Sunny Boy tusken de neakene froulju.”

Sunny Boy produceerde sperma voor KI-organisatie Gelderland dat later opging in Holland Genetics en dat nu CRV heet. Holland Genetics liet de stier op 28 december 1997 inslapen, vanwege een pijnlijke, niet te behandelen urineweginfectie. De romp ging naar het destructiebedrijf, de kop werd behouden, geprepareerd en kreeg uiteindelijk een plekje in het Nationaal Veeteelt Museum in het Brabantse Beers. Dat museum maakt sinds dit voorjaar deel uit van Fries Landbouwmuseum nadat het ruim een jaar geleden haar activiteiten noodgedwongen moest beëindigen.

Fries Landbouwmuseum

Het Fries landbouwmuseum wijdt sinds vrijdag een expositie aan de nieuwe aanwinsten met als absoluut topstuk de kop van Sunny Boy. Uiteraard was Blanksma, die nog altijd op de boerderij woont waar hij koeien molk en fokte, aanwezig bij de opening. Met gemengde gevoelens dat wel. Het heugt hem nog goed, dat telefoontje op 28 december 1997. ,,Holland Genetics wie de eigener, mar ik ha altyd trochskimerje litten: fier him net ôf. Ik hie him hjir graach op it hiem begroeven.”

In geweldich moai keal

Maar aan de andere kant vervult het hem ook met trots dat er op deze manier weer aandacht komt voor Sunny Boy. Blanksma gaf de stier de naam omdat hij direct na de geboorte al zo levenslustig en krachtig was. ,,Hy wie in geweldich moai keal. Ik waard der fleurich fan, krekt as wie it in sinnige dei. Ik tocht: ik neam dy Sunny Boy.”

Spoeling van embryo’s

Sunny Boy is de resultante van een spoeling van embryo’s uit Skalsumer Pietje 175 met sperma van Nehls Chief Crusader, een Canadese topstier die door meerdere KI-verenigingen naar Nederland was gehaald. Dat de KI’s bij Blanksma aan de deur klopten, was niet opmerkelijk. De boer uit Schalsum had naam gemaakt als fokker en Skalsumer Pietje 175 was de topkoe van zijn toch al bijzonder productieve veestapel. Daar komt bij dat Blanksma al veel ervaring had met het spoelen en de transplantatie van embryo’s. Hij was overigens niet alleen een goede fokker, maar ook een zakelijke. Hij claimde een vast bedrag voor iedere verkochte dosis sperma van Sunny Boy.

Boost voor melkveehouderij

Hoeveel Sunny Boy hem heeft opgeleverd laat Blanksma in het midden. Belangrijker vindt hij dat de stier de Nederlandse melkveehouderij een boost heeft gegeven, van groot belang voor de concurrentiepositie van de sector. En dat daardoor de basis is gelegd voor een verdere verbetering van de veestapel. ,,Der is in protte foarútgong boekt. Boeren binne hjoed-de-dei ek better yn de fokkerij. Der binne ek folle mear mooglikheden. De keuze is reuze.”

Politieke klimaat

Meer zorgen maakt Blanksma zich over het politieke klimaat. Hij vraagt zich af of er nog wel fatsoenlijk geboerd kan worden in Nederland door al die extra regelgeving op het gebied van mest en dierenwelzijn. Het debat over de koe met horens laat volgens hem zien dat de politiek de realiteit uit het oog verliest. ,,At boeren allinne kij mei hoarnen ha kinne, is de kar yn bollen beheind. Dat sil grutte gefolgen ha foar de molkeproduksje. Dat kin net. Dêr moatte jo boeren de tiid foar jaan.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Agrarisch / Landbouw
Instagram