Taxi's en zorgvervoer raamt schade corona op half miljard

Taxi's en zorgvervoer raamt schade corona op half miljard ANP

Bedrijven in het taxi- en zorgvervoer ramen de schade van het nieuwe coronavirus op een half miljard euro. Volgens branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer geven acht op de tien bedrijven aan dat 50 tot 100 procent van de ritten is weggevallen. De sector vreest dat de kabinetsmaatregelen niet voldoende zullen zijn om de problemen het hoofd te bieden, vooral door de toch al lage marges in de branche.

De uiteindelijke schade zal afhangen van de duur van de crisis en de uiteindelijke kracht van de aangekondigde kabinetsmaatregelen, aldus KNV. De branchevereniging adviseerde zijn leden in het zorgvervoer eerder om 80 procent van de uitgevallen zorgritten te blijven doorberekenen aan de opdrachtgevers.

"Ons advies moet voorkomen dat dit deel van de bedrijfstak nu in een klap failliet gaat en er na de crisis geen vervoer meer beschikbaar is voor zieken, ouderen, leerlingen en mensen met een fysieke of geestelijke beperking", aldus Bertho Eckhardt, voorzitter van KNV Zorgvervoer en Taxi.

Verder wijst hij erop dat de KNV-ondernemers in het consumentenvervoer en in de zakelijke markt volledig afhankelijk zijn van de noodmaatregelen van de overheid."'We roepen het kabinet op om ruimhartig te zijn bij de uitwerking en toepassing van het pakket noodmaatregelen."

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie