Lege weilanden? Er was wel sympathie, maar amper animo voor oproep LTO aan melkveehouders om koeien vandaag uit de wei te houden

LTO Nederland riep melkveehouders op om hun koeien op maandag 30 mei uit de wei te houden. De meeste boeren gaven er geen gehoor aan. ,,Maar het is wel goed dat er over wordt gepraat.”

FOTO

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Met de actie wil de boerenorganisatie aandacht vragen voor de ,,absurde’’ eis van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) dat boeren die hun koeien weiden hier een vergunning voor moeten aanvragen. En voor het besluit van rechtbanken om die eis niet van tafel te vegen. Rechters vinden dat provincies, die de natuurvergunningen afgeven, beter moeten onderbouwen waarom zo’n vergunning voor weiden niet nodig is. De actie moet Nederland wakker schudden. Lege weilanden dreigen omdat veel boeren het vertikken om voor zo iets normaals als een koe in de wei een speciale vergunning aan te vragen.

Sympathieker dan demonstreren in Den Haag