Stikstofperikelen: sluiting dreigt voor paprikabedrijf in Bitgum

Glastuinbouwbedrijf Vink Sion in Bitgum is zwaar teleurgesteld in de provincie Fryslân. ,,Er is geen enkele medewerking. Ze draaien ons de nek om.”

Jaap Vink in de kassen waar hij paprika's teelt.

Jaap Vink in de kassen waar hij paprika's teelt. FOTO LC

De provincie heeft Vink Sion een ultimatum gesteld. Uiterlijk vrijdag moet het kassenbedrijf de stikstofuitstoot zodanig hebben verlaagd dat de omliggende natuur er geen nadelige gevolgen van ondervindt. Zo niet, dan gaat de provincie handhaven en boetes opleggen. Eigenaar Jaap Vink zegt op eigen houtje nooit aan die stikstofnorm te kunnen voldoen. ,,Die is niet te realiseren.”

Vink Sion, dat paprika’s teelt in een kassencomplex van 11 hectare, nam bijna 13 jaar geleden een warmtekrachtinstallatie in gebruik die draait op houtsnippers uit bossen en plantsoenen uit de regio. Vink Sion verwarmt er zijn kassen mee en produceert groene stroom voor meer dan tweeduizend huishoudens.

Natuurbeschermingswetvergunning

Mobilisation for the Environment (Mob) wees de provincie er negen maanden geleden op dat de biomassacentrale stikstof uitstoot en niet beschikt over een natuurbeschermingswetvergunning (NB-vergunning). Mob is de instantie die in mei 2019 het stikstofbeleid van de overheid, de PAS, onderuithaalde bij de Raad van State.

Vink Sion heeft sinds begin dit jaar meermaals een NB-vergunning aangevraagd, maar werd telkens door de provincie niet ontvankelijk verklaard. Volgens Vink is het ondoenlijk om aan de gevraagde stikstofreductie te voldoen. ,,Ik zou niet weten hoe. Ook als ik weer op gas ga stoken, zorg ik voor te veel stikstofneerslag op natuurgebieden. Het stelt me zwaar teleur dat de provincie niet meedenkt en ons aan ons lot overlaat. Andere provincies nemen een heel andere houding aan.”

'Het stelt me zwaar teleur dat de provincie niet meedenkt en ons aan ons lot overlaat'

Een oplossing zou kunnen zijn dat Vink Sion stikstofproductierechten koopt van een stoppende veehouder via het zogenaamde extern salderen. ,,Maar de provincie heeft dat nog niet opengesteld”, aldus Vink.

Juridische stappen

,,Het is heel zuur. Toen ik in 2008 de houtsnippercentrale in gebruik nam, een investering van 5 miljoen euro, kreeg ik veel lof toegezwaaid. Overheden waren enthousiast: eindelijk een tuinder die van het gas af is. Nu zet diezelfde overheid mij de voet dwars”, verklaart Vink. Hij is met zijn advocaat in overleg over juridische stappen tegen de provincie.

Vink voelt zich ook het slachtoffer van de ‘hetze’ tegen biomassacentrales. ,,Dat komt doordat grote energiecentrales de biomassa van heinde en ver halen, terwijl ik die altijd uit de regio afneem.”

'Wy moatte it yn ien kear goed dwaan'

,,It is net fijn as Vink dit sa fielt”, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. ,,Dat wy him de nekke omdraaie soenen, is in swiere beskuldiging. Foardat de PAS fan tafel fage waard, foldie hy oan alle easken. No net mear. De Mob sit der boppe-op. Vink moat oan ús sjen litte kinne dat er stikstofútstjit redusearje kin.”

,,In fergunning dy’t wy jouwe, moat ek stekhâldend wêze”, benadrukt Hoogland. ,,As wy no begjinne te prutsen, giet in rjochter der noait mei akkoart. Wy moatte it yn ien kear goed dwaan en dêr wolle wy Vink by helpe. Wat de oare provinsjes oanbelanget: wy stimme safolle mooglik op elkoar ôf.”

En het extern salderen? ,,Dat kin allinnich as der gjin fosfaatrjochten oan ferbûn binne. Dus mei in molkfeebedriuw kin it net. Mar as der bygelyks by in geitebedriuw rjochten frijkomme, soe it wol kinne.”

Houtsnippercentrale Beetsterzwaag

Mob eiste begin dit jaar niet alleen een NB-vergunning voor Vink Sion, maar ook voor de houtsnippercentrale in Beetsterzwaag. Deze is in 2007 opgezet door De Alde Delte (agrarisch natuurbeheer) en levert warmte aan locatie Lyndenstein van Revalidatie Friesland.

,,We zijn in overleg met de provincie om dit op te lossen”, meldt Kristel Cnossen van Ekwadraat, het adviesbureau dat de belangen behartigt van Vink Sion en De Alde Delta. ,,Maar we gaan ook in verweer.” Voor de bewoners van Lyndenstein zijn er geen gevolgen. Lyndenstein kan ook verwarmen via gas.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Stikstof