Stikstof en corona leken De Waard Grondverzet uit Sneek hard te gaan raken (maar het tegendeel is waar)

Een jaar geleden zette de bouw met het verlammende stikstof- en pfasdebacle. Bij De Waard Grondverzet in Sneek merken ze nauwelijks iets van die problemen. Ook de pandemie raakt de bedrijfsvoering nauwelijks. ,,Dit jier liket ek hiel posityf.’’

Willem Dijkstra (boven) en Bennie van den Berg van De Waard Grondverzet.

Willem Dijkstra (boven) en Bennie van den Berg van De Waard Grondverzet. FOTO NIELS DE VRIES

De bedrijfsfilosofie van Bennie van den Berg en Willem Dijkstra van De Waard Grondverzet bleef de afgelopen vijftien jaar redelijk eensluidend. ,,Goedkeap binnenkomme en dan mearwurk regelje, ha wy in hekel oan’’, zo weerklonk het in 2005 in deze krant.

Vacatures

Medewerker klantcontact Bedrijfsafval

Omrin Bedrijfsafval

Assistent-Accountant/Adviseur

Admifa Accountants & Adviseurs

Voorzitter Raad van Toezicht

Talent Performance namens Huurdersplatform Nieuw Elan

Nieuws

menu