Startup Templer: Uitzenden zonder overhead

De uitzendwereld moet transparanter en kan veel betaalbaarder, vindt Josien Andringa van het in Terkaple gevestigde Templer. ,,Niet alleen maar uren leveren, maar het mkb echt vooruit helpen."

Uitzendbureau Templer heeft geen kantoren, eigenaar Josien Andringa regelt alles online en op haar smartphone. FOTO NIELS WESTRA

Uitzendbureau Templer heeft geen kantoren, eigenaar Josien Andringa regelt alles online en op haar smartphone. FOTO NIELS WESTRA

Als Josien Andringa een voorbeeld moet geven van wat er mis is in de uitzendwereld, dan noemt ze dat van een schilder en zijn zoon. Vanwege de onzekere start van hun gezamenlijke bedrijf, besloten ze dat de vader zijn zoon via een uitzendbureau zou inhuren. Als hun onderneming goed ging lopen, dan kon ook de zoon in de zaak komen. ,,Maar toen ze hun bedrijf op de rails hadden, liepen ze tot hun ontsteltenis vast bij het bureau. Die wilde dat ze het contract van de zoon afkochten voor duizenden euro’s. Om daar onderuit te komen hebben ze nu beide hun eigen bedrijf."