Staat en Shell stappen in Leeuwarder aardwarmteproject Dijkstra Draisma

Graafwerk in 2018 aan de Esdoornstraat in Leeuwarden voor de aanleg van een stuk warmtenet.

Graafwerk in 2018 aan de Esdoornstraat in Leeuwarden voor de aanleg van een stuk warmtenet. Foto: Archief/Jacob van Essen

Staatsbedrijf EBN en Shell Geothermie treden toe tot het Leeuwarder aardwarmteconsortium WvL. Daarvoor krimpen initiatiefnemers Bouwgroep Dijkstra Draisma en warmtedistributeur Ennatuurlijk hun belang in.

Met de staat en energiereus Shell is het consortium danig versterkt, aldus Jan Haakma van Dijkstra Draisma. ,,EBN draait al hast in jier mei yn de projektgroep. It jout betrouwen dat sy mei in pak ekspertise oanheakje.’‘

Shell Geothermie treedt als aandeelhouder en als beoogd operator in de plaats van ECW (Energie Corporatie Wieringermeer). Dit Westfriese bedrijf, dat al geothermiebronnen exploiteert, heeft het te druk met zijn bestaande klanten.

Voor Shell past de aardwarmtewinning in de aanpak die het concern nastreeft om minder te leunen op fossiele brandstoffen. Het Friese consortium WvL heeft twee concessies voor geothermie bij Leeuwarden. In een daarvan, ten westen van Goutum, is voor dit jaar een exploratieboring voorzien. Het consortium geeft zichzelf nog drie maanden om voldoende afnemerscontracten voor de warmte te bemachtigen.