Landbouwminister Schouten voelt weinig voor landelijke aanpak van 'sluipmoordenaar' Jacobskruiskruid

Landbouwminister Carola Schouten voelt er weinig voor om het oprukkende en voor koeien en paarden giftige Jacobskruiskruid aan te pakken.

Jacobskruiskruid is ook in gedroogde vorm giftig voor onder meer koeien en paarden.

Jacobskruiskruid is ook in gedroogde vorm giftig voor onder meer koeien en paarden.

Schouten vindt de bestrijding een taak van de wegbermbeheerders, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de VVD-Kamerleden Peter Valstar en Thom van Campen. Ze wijst erop dat die beheerders kunnen putten uit veel informatie hoe de plant adequaat te beheersen is. Schouten vindt daarnaast dat het aantal getroffen dieren te klein is voor nieuw landelijk beleid.