Landbouwminister Schouten voelt weinig voor landelijke aanpak van 'sluipmoordenaar' Jacobskruiskruid

Landbouwminister Carola Schouten voelt er weinig voor om het oprukkende en voor koeien en paarden giftige Jacobskruiskruid aan te pakken.

Jacobskruiskruid is ook in gedroogde vorm giftig voor onder meer koeien en paarden.

Jacobskruiskruid is ook in gedroogde vorm giftig voor onder meer koeien en paarden.

Schouten vindt de bestrijding een taak van de wegbermbeheerders, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de VVD-Kamerleden Peter Valstar en Thom van Campen. Ze wijst erop dat die beheerders kunnen putten uit veel informatie hoe de plant adequaat te beheersen is. Schouten vindt daarnaast dat het aantal getroffen dieren te klein is voor nieuw landelijk beleid.

Voordelen biodiversiteit

De minister wijst ook op de voordelen van Jacobskruiskruid voor de biodiversiteit. Zo is de plant met de gele bloempjes een belangrijke voedselbron voor ruim 150 insectensoorten.

LTO Noord: sluipmoordenaar

LTO Noord trok begin augustus aan de bel over het oprukken van de ,,giftige sluipmoordenaar’’. De plant kan na inname dodelijk zijn voor koeien, paarden en varkens. Weliswaar mijden deze dieren de plant in grasland, maar kunnen ze deze als gemaaid en gedroogd product wel binnen krijgen. Volgens boerenbestuurder Jan Teade Kooistra is er een verordening waarin staat dat overheden een zorgplicht hebben omtrent het Jacobskruiskruid. Hij roept overheden op om af te zien van het huidige ecologische maaibeleid (later maaien) op plekken waar veel Jacobskruiskruid voorkomt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie