SER: help mkb om te gaan met vergrijzing en nieuwe technologie

De energietransitie, de overgang naar de circulaire economie, de digitalisering van de samenleving en de vergrijzing vragen veel van werkgevers en werknemers. Maar waar er allerlei regelingen zijn om zulke vraagstukken met technologische innovaties te trotseren, geldt dat niet voor de sociale veranderingen die daarmee gepaard gaan. De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de overheid daarom geld vrij te maken om ook sociale innovatie aan te jagen binnen het mkb.

Kim Putters.

Kim Putters. ANP

Volgens SER-voorzitter Kim Putters is een andere manier van werken nodig om alle technologische veranderingen in bedrijven ten volle te benutten: „Technologische innovatie zonder sociale innovatie kan niet slagen. We onderschatten en onderbelichten wat er sociaal nodig is in een organisatie. Als je kijkt naar de geschiedenis zie je dat technologische vernieuwingen ook sociale veranderingen met zich meebrengt. En mensen moeten leren omgaan met die veranderingen.”

Zelfsturende teams

Sociale innovatie is geen nieuw thema en sommige bedrijven passen het al succesvol toe. In het advies wijst de SER bijvoorbeeld op familiebedrijf Otolift, dat werkt met zelfsturende teams waarin veel ruimte is om zelf te bepalen hoe de dagelijkse productie wordt gerealiseerd en waarbinnen ook personele beslissingen worden genomen. Een ander voorbeeld is zorgorganisatie Tante Louise, dat medewerkers de ruimte geeft om te zoeken naar slimme oplossingen om het zorgtraject te verbeteren zodat met minder beschikbare medewerkers toch de juiste zorg geboden kan worden voor het groeiend aantal ouderen.