Restaurant Onder de Kelders in Leeuwarden na een jaar failliet

Tien voorstellingen lang vormde restaurant Onder de Kelders het toneel van het theaterspektakel Ut Liwwadder Bieroproer.

Tien voorstellingen lang vormde restaurant Onder de Kelders het toneel van het theaterspektakel Ut Liwwadder Bieroproer. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Een jaar na oprichting is restaurant Onder de Kelders in de Leeuwarder binnenstad failliet verklaard. De zaak bleek verliesgevend.

In de maand september was de eetgelegenheid op de Bierkade nog het middelpunt van het muziektheaterspektakel Ut Liwwadder Bieroproer. De productie van BUOG trok in tien voorstellingen zo’n vierduizend bezoekers. De laatste opvoering was op 2 oktober.

Een jaar daarvoor tekenden Marianne Hofstra en Oeds Hiemstra de oprichtingsakte voor hun Onder de Kelders bv. Ze startten in een periode dat de coronapandemie grotendeels achter de rug leek.

De ondernemers kregen echter nog wel de harde lockdown van december 2021 te verduren. De kok kwam bij gasten thuis koken .

Lange wachttijden

Uit de 396 niet-geverifieerde googlereviews van het eethuis komt een wisselend beeld naar voren. Vooral de laatste maanden klaagden nogal wat gasten over lange wachttijden voordat het eten op tafel kwam. Gebrek aan personeel kan daar debet aan zijn geweest.

Volgens de jaarrekening van 2021 leverde dat boekjaar een verlies van ruim 46.000 euro op. Volgens dat document is er een schuld van zo’n 200.000 euro. Curator Romana Bremer was woensdag niet beschikbaar voor commentaar.