Waar gaat al dat geld naartoe? Rekenkamer kritisch op uitvoering STAP-budget. Veel aanvragen voor hobby of vrijetijdsbesteding

Het STAP-budget zou de krappe arbeidsmarkt moeten helpen, maar de miljoenen euro’s komen lang niet allemaal op de goede plek terecht. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch rapport.

De website van het UWV waarop studenten een STAP-subsidie aan kunnen vragen.

De website van het UWV waarop studenten een STAP-subsidie aan kunnen vragen. Foto: ANP

Eigenlijk al sinds de start van de subsidies, begin vorig jaar, ligt de regeling - voor maximaal 1000 euro scholingsgeld per jaar - onder vuur. Het STAP-budget kostte vorig jaar 184 miljoen euro, inclusief 14,5 miljoen euro aan uitvoeringskosten, en in totaal hebben 216.269 mensen een budget toegekend gekregen. Het zou ook veel worden gebruikt om snoepreisjes mee te financieren of andere cursussen die niet relevant zijn voor de arbeidsmarkt.

Regelmatig werden cursusaanbieders om die reden uit het register verwijderd, maar dat nam niet weg dat veel geld terechtkwam bij aanvragers die subsidie ontvingen voor hobby of vrijetijdsbesteding. Volgens de rekenkamer ging dat om 4 procent van de opleidingen. Dat komt neer op dik 8600 aanvragers. ‘We maken ons zorgen over de arbeidsmarktgerichtheid van de opleidingen’, concludeert de rekenkamer.