Regionaal biobrood voor Friese bestuurders

Boer, molenaar, bakker en afnemer overhandigen CDK Arno Brok en Sietske Poepjes het eerste Friese tarwebrood.

Boer, molenaar, bakker en afnemer overhandigen CDK Arno Brok en Sietske Poepjes het eerste Friese tarwebrood. FOTO MARCHJE ANDRINGA

Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) zet haar tanden in de nieuwe Fryske Weetbôle, die de initiatiefnemers gisteren ook aanboden aan commissaris van de Koning Arno Brok.

De productie van dit regionale Friese brood kent een korte keten. De tarwe is vorig jaar op 3 hectare geteeld door biologisch akkerbouwer Pyt Sipma uit Engwierum (tweede rechts). Vervolgens is het meel gemalen bij Cees Notenboom in Woudsend (eerste rechts) en het brood gebakken bij de bakkerij van Bas van Esch (midden) in Zevenhuizen.