Rechtszaak over prijsgeven van namen van 3500 veehouders

Valentijn Wösten, de raadsman van natuurbeschermingsorganisatie Mobilisation for the environment. FOTO PNIN

Moet het landbouwministerie de namen en adressen van een groep van circa 3500 veehouders nu wel of niet prijsgeven?

Over die vraagt buigt de rechtbank van Noord-Nederland in Groningen zich dinsdag. Natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) vindt dat de gegevens wel in de openbaarheid gebracht moeten worden en heeft om die reden het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de rechter gedaagd.

PAS-melders

De circa 3500 veehouders zijn de zogenaamde PAS-melders. Dat zijn bedrijven die ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), van 2015 tot mei 2019, hun bedrijf hadden uitgebreid of dat beogen te doen, maar zodanig beperkt dat de groei van de stikstofneerslag in een nabijgelegen kwetsbaar natuurgebied gering is. Die blijft binnen de bandbreedte van 0,05 tot 1 mol per hectare per jaar. Den Haag had bepaald dat de veehouder in zo’n situatie geen Natuurbeschermingswetvergunning (NB) hoefde aan te vragen, maar kon volstaan met een melding.

Doordat de Raad van State de PAS ongeldig heeft verklaard, zijn hun activiteiten volgens de wet illegaal. MOB eiste de gegevens van deze groep veehouders, maar het landbouwministerie gaf echter alleen de stikstofcijfers. De namen en adressen waren weggelaten. Toen het departement ook niet op een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) reageerde, stapte de MOB naar de rechter.

Handhaving

Landbouwminister Carola Schouten werkt aan een legalisering van de bedrijven van de PAS-melders. Tot die tijd wil ze de bedrijven gedogen, omdat deze veehouders volgens haar volledig buiten hun schuld om zonder NB-vergunning boeren.

Mob wil de adressen hebben, om eventueel verzoeken tot handhaving te kunnen indienen. ,,Dat zal afhangen van de oplossingen waarmee het openbaar bestuur komt om de kwetsbare natuurgebieden in Nederland weer afdoende te herstellen en beschermen”, stelt raadsman Valentijn Wösten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie