Rechter gaat niet mee in bezwaren tegen stikstofrekenmodel Aerius: beter alternatief niet voorhanden

Koeien in de wei.

Koeien in de wei. Foto: ANP

Stichting Stikstofclaim heeft een kort geding verloren tegen het gebruik van bepaalde software om stikstofneerslag op de natuur te berekenen. Volgens de rechter is er niet een beter alternatief.

Stikstofclaim verzette zich samen met een varkenshouder uit Overijssel tegen het gebruik van de Aerius Calculator, software van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die nu gebruikt wordt om de effecten van stikstofuitstoot op kwetsbare natuur te berekenen. Op basis van de berekeningen uit dit programma kan wel of niet een vergunning aangevraagd worden voor bijvoorbeeld de bouw van een stal of het aanleggen van een weg.