Randstedelingen verhuizen vooral naar de randgemeenten in Friesland (en de Waddeneilanden)

FOTO HOLLANDSE HOOGTE

De trek vanuit de Randstad naar daarbuiten blijft toenemen. In Friesland zijn vooral de randgemeenten populair, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2021 verlieten ruim 75.000 mensen de Randstad om elders in Nederland te gaan wonen. Het aantal mensen dat juist richting het Westen trok, nam af naar 53.000. Al sinds 2014 ziet het CBS meer mensen uit de Randstad vertrekken dan andersom. Het populairst zijn naar verhouding Flevoland, het rivierengebied en de Veluwe.

Wadden in trek

In alle Friese gemeenten kwamen er meer Randstedelingen bij dan dat er Friese inwoners juist naar het Westen verhuisden. Dit zogeheten verhuissaldo was het hoogst op Schiermonnikoog en Vlieland, gemeenten die per duizend inwoners respectievelijk twaalf en negen inwoners uit de Randstad erbij kregen.

Ameland heeft een veel lager verhuissaldo. De huisvestingsverordening op Ameland lijkt ervoor te zorgen dat er minder kopers ‘van buitenaf’ zijn. Wie daar een huis koopt onder de 525.000 euro, moet namelijk aan een aantal bindingseisen voldoen, zoals familiebanden of werkzaam zijn op het eiland. Makelaar Pieter de Boer gaf eerder in deze krant al aan dat die maatregel effect heeft en dat eilanders meer kans hebben op een huis.

Randgemeenten populair

Op het vasteland zijn met name randgemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen, De Fryske Marren en de beide Stellingwerven in trek. Dantumadiel, Smallingerland en Tytsjerksteradiel zijn het minst populair onder kopers uit de Randstad.

Makelaars hebben eerder al aangegeven dat vorig jaar meer Randstedelingen - vooral dertigplussers - naar Friesland trokken. Dit had onder meer te maken met corona. Thuiswerken was verplicht en daardoor werd de wereld voor velen toch een stuk kleiner. De noodzaak om in bijvoorbeeld Amsterdam te blijven wonen voor een kantoorbaan, was er niet meer. Randstedelingen die hier een huis kochten, hadden vaak maar een aantal wensen: internet via glasvezel, een studeerkamer en een mooie tuin.

Hoewel soms het beeld lijkt te ontstaan dat Friesland wordt overspoeld door kopers uit Noord- en Zuid-Holland, valt dat in de praktijk reuze mee. Een op de tien kopers in 2020 was ‘van ver’ afkomstig. In de meeste kwartalen gaat het vaak om twee procent van het totaal, meldde makelaarsvoorzitter Willem Donker al eens.

Nieuws

menu