Rabobank zet in Leeuwarden expertisecentrum op tegen financiële criminaliteit: circa 175 banen

In het hoofdkantoor Rabobank Leeuwarden Noordwest-Friesland krijgt ook het expertisecentrum tegen financiële criminaliteit onderdak. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Rabobank opent per 1 september in Leeuwarden een expertisecentrum tegen financiële criminaliteit. Er is werk voor 150 tot 200 mensen.

Het nieuwe centrum zal kantoor houden in het bankgebouw met de groene koepel, voorheen de hoofdzetel van de Friesland Bank.

Leeuwarden een van de acht

Rabobank opent in totaal acht van dergelijke centra in Nederland. Naast Leeuwarden gaat het om Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Elst, Sittard en Hengelo. ,,Er is bewust gekozen voor een landelijke spreiding, omdat we geworteld zijn in de regio, verklaart een woordvoerder. ,,Ook voor de werving van personeel is het beter”. Directeur Jelmer Algra van de Rabobank Leeuwarden Noordwest-Friesland is er maar wat blij mee. ,,Dit is een mooie opsteker voor de Friese werkgelegenheid.”

Verdachte transacties

Een expertisecentrum Customer Due Dilligence (CDD), zoals de officiële benaming is, houdt zich bezig met het opsporen van verdachte transacties bij particuliere en bedrijfsmatige klanten. Overheden hebben banken een steeds zwaardere rol opgelegd om actie te ondernemen tegen financiële criminaliteit zoals witwassen. Ze zijn immers de poortwachters van het financiële systeem. Een andere reden voor de groei van deze afdelingen, die zich ook bij de andere grootbanken ING en ABN Amro voordoet, is de toename van deze vorm van criminaliteit en de complexiteit ervan.

Voorheen hielden in Friesland zo’n vijftig Rabo-medewerkers zich bezig met deze problematiek. Ze werkten voor de regionale vestigingen. Voor een effectievere aanpak is besloten om de nieuwe expertisecentra los te koppelen van de vestigingen en centraal aan te sturen.

Dit werk moet je liggen

Door automatisering en digitalisering is er bij de banken de afgelopen jaren veel werkgelegenheid verloren gegaan. De expertisiecentra tegen financiële criminaliteit vormen een uitzondering. De verwachting is overigens niet dat personeel, dat boventallig is verklaard, automatisch aan de bak kan bij de nieuwe centra. ,,Dit werk vergt nogal specifieke kennis”, legt Algra uit. ,,Bovendien moet het je ook liggen. Een hypotheek verkopen of informatie geven over beleggingen is iets heel anders dan een klant kritisch bevragen over een opmerkelijke transactie.”

Nieuws

menu