Rabo: rentekorting voor duurzame melkveehouder

Melkveehouders die een open dag organiseren scoren punten om bij de Rabobank in aanmerking te komen voor een rentekorting. Foto: Simon Bleeker

Rabobank geeft duurzame koplopers in de melkveehouderij een rentekorting van 0,2 procent.

Deze boeren krijgen de rentekorting bij een een renteverlenging, een herfinanciering of een nieuwe financiering. Een voorwaarde is dat de financiering meer dan 1 miljoen euro bedraagt.

Grondgebonden en weidegang

Wie tot de duurzame top behoort, bepaalt Rabobank aan de hand van haar eigen duurzaamheidsmatrix. Deze kent vier categorieën. Boeren in de hoogste categorie komen in aanmerking voor de rentekorting. Zij hebben onder meer een grondgebonden bedrijf, doen aan weidegang, hebben een zichtstal of organiseren open dagen en werken aan verbetering van biodiversiteit en natuur. Volgens een woordvoerster zitten op dit moment ongeveer 600 van de circa 12.000 klanten in de melkveehouderij in deze topcategorie. Deelname levert op een melkveebedrijf met een gemiddelde financiering van 1,5 miljoen euro een besparing op van 3000 euro per jaar.

Waterschappen en provincies

,,Wij willen ondernemers die hun nek uitsteken belonen en zo verduurzaming versnellen,” legt Carin van Huët, directeur Food en Agri Nederland uit. Ze hoopt dat waterschappen, verpachters en provincies ook duurzaamheidsprestaties van melkveehouders gaan belonen. ,,Zodoende maak je duurzaam boeren nog eens extra rendabel.”

Groenlening

De Rabobank kent ook al een Groenlening met een lager rentetarief. Die geldt alleen bij een nieuwe financiering. De rentekorting geldt ook voor bestaande financieringen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Agrarisch / Landbouw