Provincie wil naar vijfsterren landbouw: 'De grote vraag is dan wel wat de toegevoegde waarde is van die extra ster'

Majeure veranderingen zoals die gepland staan voor de landbouw kunnen niet zonder compensatie. Het risico voor boeren is anders te groot.

Het distributiecentrum van de Streekboer in Drachten.

Het distributiecentrum van de Streekboer in Drachten. FOTO JILMER POSTMA

De overgang naar een natuurinclusieve en klimaatvriendelijke landbouw is daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid: van boeren, supermarkten, overheden en consumenten. De opdracht kan niet eenzijdig bij de boer gelegd worden”, verklaarde voorzitter Trienke Elshof van LTO Noord regio Noord op een webinar van de provincie Fryslân.

Deze digitale sessie was de start van een reeks bijeenkomsten (agendatafels en brûsplakken) die dit voorjaar moeten leiden tot de Friese landbouwagenda. In die agenda komt te staan wie wat en wanneer wil doen om het doel van de Friese politiek te realiseren: komen tot een natuurinclusieve landbouw waarbij de exportwaarde van de sector minimaal gelijk blijft.

'Als het de boer meer kost dan dat het waarschijnlijk oplevert, creëer je onzekerheid'

Landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga zei te hopen dat de agenda ertoe bijdraagt dat de huidige Friese landbouw kan groeien van vier naar vijf sterren. Elshof: ,,De grote vraag is dan wel wat de toegevoegde waarde is van die extra ster. Als het de boer meer kost dan dat het waarschijnlijk oplevert, creëer je onzekerheid. Daarnaast moeten er lange termijnafspraken komen. Dan weet een boer bij investeringen waar hij aan toe is.”

De LTO-bestuurder voorziet de komende tien jaar de ontwikkeling van drie bedrijfsstijlen: grootschalig en hightech, biologisch en landbouw met nevenactiviteiten zoals natuurbeheer, recreatie of huisverkoop. ,,Wat ze gemeen hebben, is dat de milieubelasting van hun bedrijven verder zal zijn verlaagd.”

‘FrieslandCampina weet zich steeds meer weet te onderscheiden met klimaat en biodiversiteit’

Hester Maij, directeur public & quality affairs van FrieslandCampina, merkte op dat het zuivelconcern zich steeds meer weet te onderscheiden met klimaat en biodiversiteit. ,,Zo draaien de melkfabrieken op bijna 100 procent groene stroom. Grote afnemers van onze zuivelgrondstoffen zoals Unilever en Danone willen ook dat wij die duurzame stappen zetten. Doordat wij en onze boeren jaarlijks verbeteringen laten zien, doen wij goede zaken met deze partijen.” Maij repte over een recent contract met Danone dat miljoenen euro’s heeft opgeleverd.

Janco Heida, medeoprichter van de Streekboer, betoogde dat de Friese landbouw veel meer voor de eigen markt kan produceren. Hij haalde aan dat het merendeel van de 2 miljard euro aan voedselomzet in de Friese supermarkten is geleverd door grote anonieme partijen. En dat daarvan 70 procent uit ultrabewerkt voedsel bestaat ,,met alle welvaartsziekten van dien.” Volgens Heida zien steeds meer mensen de nadelen in van dit systeem en willen ze gezond, lokaal geproduceerd voedsel. ,,Dat is een niet te ontkennen beweging en dat biedt Friese boeren en tuinders een enorme kans.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie