Productie grasdrogerijen 30 procent lager door droogte

.

. Foto: Jilmer Postma

De grasdrogerijen beleven een moeizaam seizoen. Tot en met augustus lag de productie 30 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

,,Der is no wol mear drokte, mar dit helje wy fansels net mer yn”, verklaart Ineke Wiegersma van de grasdrogerij in Opeinde.

De vijf gras- en luzerne-drogerijen in Nederland produceerden tot september 65,7 miljoen kilo gedroogd product tegen 94,3 miljoen vorig jaar. De bedrijven produceren grasbrokjes en balen gras en luzerne.

Opeinde, een onderdeel van mengvoercoöperatie Agrifirm, zag de productie met bijna 34 procent afnemen tot 4,1 miljoen kilo. Het bedrijf telt in het seizoen zestien medewerkers ,,dit jier minder oeroeren meitsje”, aldus Wiegersma. Het productieseizoen duurt nog tot medio november.

De lagere productie is een gevolg van de droogte. Die heeft echter ook een voordeel: het drogen van het gras vergt minder energie.