Plaatselijk belang Wergea bekommert zich om failliet café 's Lands Welvaren

FOTO GOOGLE STREETVIEW

Pleatselik Belang Wergea gaat onderzoeken of het dorp een rol kan spelen bij het in de benen helpen van café 's Lands Welvaren. Het café ging deze week failliet.

Het bijna honderd jaar oude dorpscafé bij de brug trok minder en minder gasten. Darters, biljarters, kaarters en toneelspelers kwamen er nog wel, maar verteerden te weinig om de zaak overeind te houden, meldt curator Brian van der Togt. Uiteindelijk werd een onbetaalde rekening van muziekrechtenorganisatie BUMA de kroeg van uitbater Jaap Wesselius fataal. De pizzeria in hetzelfde pand staat helemaal los van het faillissement.

Twee jaar geleden had het enige bruine café van het dorp het ook al zwaar, vertelt PB-voorzitter Teake Kloosterman. ,,Het zou toen worden geveild, maar net voordat dat zou gebeuren, stapte Piet Siderius er in.’’ Hij doelt op vastgoedman Siderius uit Menaam.

Kloosterman gaat nu overleggen met dorpsgenoten of zij kansen zien om het café nieuw leven in te blazen. Een van de mogelijkheden is de vorming van een cafécoöperatie, zoals in Ferwert gebeurde. Het succes daar was overigens van korte duur.

Nieuws