Oproep aan de financiële sector: 'Stop met financieren van dierenleed'

Den Haag World Animal Protection Nederland komt met een klemmende oproep aan de financiële sector om te stoppen met het financieren van dierenleed. Met leningen houden ze een ziek voedselsysteem overeind, claimt de dierenbeschermer.

Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection, op de foto met hond Okie.

Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection, op de foto met hond Okie. FOTO CORNE SPARIDAENS

De brief is ondertekend door 25 columnisten, schrijvers, presentatoren, acteurs onder wie Pieter Derks, Tommy Wieringa, Anita Witzier, Loretta Schrijver, Guido Weijers en zestien maatschappelijke organisaties. Directeur Dirk-Jan Verdonk hoopt dat veel Nederlanders het voorbeeld volgen en ook hun handtekening zetten. Hoe breder de steun, hoe groter de druk, is zijn gedachte.

Waarom deze oproep?

Er w ordt continu druk gezet op de kostprijs. Die druk wordt afgewenteld op de boeren en dat trekt een zware wissel op het milieu, en de dieren betalen de prijs. Kippen worden zo doorgefokt dat ze te snel groeien en kampen met allerlei welzijnsproblemen. De winsten die in dit huidige systeem worden gemaakt, vloeien naar de beleggers, waaronder pensioenfondsen. En banken houden het systeem in de lucht door leningen te verstrekken aan dieronvriendelijke bedrijven. Dat kan zo niet langer.

Waarom richt u zich tot de financiële wereld en niet tot de vee-industrie waar het leed plaatsvindt?

Ne derlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen stoppen gezamenlijk miljarden in dieronvriendelijke praktijken wereldwijd. Als zij hun verantwoordelijkheid nemen, dan kunnen zij het huidige systeem van dieronvriendelijke voedselproductie helpen te stoppen. Zij spelen hierin een cruciale rol.

Wat zouden banken en beleggers dan moeten doen?

Ba nken moeten stoppen met geld steken in productiesystemen die gedateerd, niet duurzaam of dieronvriendelijk zijn. Ze kunnen rentekorting geven aan bedrijven die groener willen worden. Banken en beleggers kunnen daarnaast in gesprek gaan met bedrijven en ze stimuleren om meer de nadruk te leggen op dierenwelzijn.

Verwacht u dat de financiële wereld door uw oproep tot inkeer komt?

We zijn al sinds 2017 bezig met de financiële sector, onder andere via de Eerlijke Geldwijzer, waar we met onderzoeken aantonen hoeveel geld de financiële sector steekt in dierenleed. Ze hebben wel stapjes gezet, maar het gaat te langzaam. Ze lenen wereldwijd nog steeds gigantische bedragen uit. De tijd begint te dringen. Daarom luiden we de noodklok.

Waarom denkt u dat banke n geld steken in dit soort bedrijven?

Z e zeggen duurzaamheid belangrijk te vinden, maar de praktijk is anders. Kennelijk voelen ze niet genoeg druk. Of misschien zijn ze te druk met andere zaken, zoals de aanpak van witwaspraktijken.

Of wellicht is het te rendabel voor ze?

In verduurzaming liggen kansen om winst te boeken. Bovendien is een onleefbare wereld ook voor de financiële wereld verliesgevend. Neem de ontbossing van de Amazone. Als dat doorgaat, valt er minder neerslag, zullen hele gebieden afsterven, en dat heeft een grote invloed op het klimaat in heel Zuid-Amerika en enorme consequenties voor de landbouw. Daar schiet de financiële sector zichzelf echt mee in de voet.

Waarom hebben jullie bekende Nederlanders gevraagd om jullie oproep te ondertekenen?

Onz e gedachte is dat dit veel verder reikt dan alleen World Animal Protection. De BN’ers kun je zien als een eerste groep en we hopen dat het veel Nederlanders ertoe aanzet om ook te tekenen. Iedereen heeft wel een bankrekening of een verzekering en veel mensen zijn deelnemer van een pensioenfonds. Velen hebben alleen geen idee dat hun geld mede gebruikt wordt voor financiering van dierenleed.

Was het makkelijk om BN’ers mee te krijgen?

We hebben ze zelf benaderd en hun reacties waren heel positief. Ik had bijvoorbeeld Anita Witzier aan de lijn en ze zei meteen: ‘Ja, tuurlijk wil ik graag meedoen. We zijn allemaal bewoners van deze aarde.’ Ze slaat precies de spijker op de kop.

U bent sinds 1 januari directeur van de Nederlandse tak van World Animal Protection. Vaart u een nieuwe koers met uw aanpak van de financiële sector?

We zijn al een paar jaar bezig met de financiële sector, dus nee: dit is geen nieuwe koers. Er is wel sprake van een accentverschuiving. Hiervoor focusten we meer op kleine verbeteringen, zoals meer ruimte voor varkens. Dat is nog steeds belangrijk. Maar daarnaast willen we de banden tussen dierenwelzijn, onze volksgezondheid en biodiversiteit meer benadrukken.

Wat drijft u?

Ik heb van jongs af aan al iets met dieren. Ik had vroeger vriendjes die alles wisten van auto’s, ik had dat met dieren. Met dank aan mijn oom die een gemengd bedrijf had. Ik ben gepromoveerd op dier-mensrelatie. Dieren zijn in mijn ogen zo overgeleverd aan de menselijke macht en we lijken maar niet te beseffen dat dit een enorme verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Ik vind het belangrijk om dat besef te vergroten. Dieren zijn niet alleen producten of middelen om geld te verdienen, maar het zijn individuele wezens die we horen te respecteren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Dieren