De Friese boerencoöperatie Agricycling wil toe naar het húsketontsje 2.0. Want duurzame landbouw is alleen mogelijk als voedingsstoffen uit het riool terug keren naar boerengrond

De boeren van Agricycling in Hieslum. Onder zeil ligt door hen gecomposteerde hekkelspecie en bermgras van de gemeenten. Achter de trekker een speciale omzetinstallatie.

De boeren van Agricycling in Hieslum. Onder zeil ligt door hen gecomposteerde hekkelspecie en bermgras van de gemeenten. Achter de trekker een speciale omzetinstallatie. FOTO NIELS DE VRIES

Boer Pieter van der Valk en ondernemer Evert Schoneveld uit Ferwoude werken aan een agrarisch, coöperatief recyclingbedrijf dat uiteindelijk ook de nutriënten uit de menselijke ontlasting weer terug brengt op boerengrond. Alleen op die manier, zeggen ze, kan de landbouw echt verduurzamen en ontstaat er voor boeren bovendien een echt rendabel verdienmodel.

Pieter van der Valk heeft naar eigen zeggen een ‘knettersimpel’ melkveebedrijf. Knettersimpel omdat hij zijn 125 koeien in de zomer dag en nacht weidt en ze de rest van het jaar bijvoert met een beetje brok, wat bierbostel (restant gerst) en perspulp (restant suikerbiet). ,,Zo moet ik boeren, want ik moet het niet uit de finesses halen. Mijn vader en ik hebben het bedrijf zo ingericht dat we zo weinig mogelijk fouten kunnen maken.”

Nadenken over toekomst duurzame landbouw