Boer Jan Woudstra op TikTok: 'As je it sjogge komt it folle better binnen as dat ik it allinne mar fertel'

Jan Woudstra maakt TikTok-video’s. Niet voor het grote publiek maar voor collega-boeren. Om hen te inspireren op weg naar een meer duurzame landbouw.

Jan Woudstra met iPhone en hond bij de voederhagen op zijn erf. Omdat hij het idee achter de hagen wilde promoten, begon hij met het maken van video's op TikTok.

Jan Woudstra met iPhone en hond bij de voederhagen op zijn erf. Omdat hij het idee achter de hagen wilde promoten, begon hij met het maken van video's op TikTok. Foto: Niels Westra

In gestaag tempo gaat de grote tractor van het loonbedrijf heen en weer over een stuk land aan de rand van Dronryp. Een machine achterop zaait veldbonenzaad in het omgeploegde land. Precies diep genoeg komen de rondspringende boontjes in de aarde terecht.