Ook Veka Shipyard in Lemmer is blij na vonnis over onderbetaling van Roemenen

Het vonnis over Roemeense arbeidskrachten verheugt niet alleen de vakbond, ook Veka Shipyard in Lemmer voelt zich een winnaar.

FOTO

FOTO ARCHIEF/LC

De rechtbank in Leeuwarden stelde recent vast dat lassers, plaatwerkers en voormannen uit Roemenië niet volledig zijn uitbetaald voor hun werkzaamheden op de werf in Lemmer. Veka Shipyard is daar door rechter Lysbeth Zwart hoofdelijk aansprakelijk voor gesteld. In een eerste reactie noemde FNV-bestuurder Albert Kuiper gisteren de stelselmatige onderbetaling van de scheepsbouwers ,,een boevenstreek’’. 

Veka-directeur Peter Versluis is daar erg kwaad over. ,,Die woorden zijn voor zijn rekening’’, zegt de werfbaas. ,,Wij zijn juist erg blij met de uitspraak zoals die er nu ligt.’’ Versluis wijst er op dat de vakbond niet, zoals door hen geëist, zelf de achterstallige lonen mag incasseren.

De vakbondsbestuurder liet gisteren al weten dat FNV de Roemenen zal bijstaan in hun loonvorderingen. Volgens Kuiper zou het al met al om zo’n 2,5 miljoen euro gaan. ,,Dat bedrag komt helemaal niet in het vonnis terug’’, zo reageert advocaat Evert Jan Heijnen namens Veka. ,,Hiermee slaat FNV een slag in de lucht. Dit is een bewuste onrechtmatige aantijging.’’ 

De jurist bestrijdt bovendien de bewering dat Veka met Roemeense onderaannemers als DSW Maritiem, Technoship, Saldnav en Ralucont onder een hoedje speelt. ,,Veka heeft notabene tegen DSW geprocedeerd. Dit is allemaal eenzijdige prietpraat van FNV.’’

Kuiper blijft bij zijn standpunten. ,,De rapporten van de arbeidsinspectie zijn er duidelijk genoeg over en dat geldt ook voor deze uitspraak van de rechter.’’ Daarover zegt raadsman Heijnen: ,,Het is de Hoge Raad niet.’’ Hij en zijn opdrachtgever Peter Versluis laten echter in het midden of ze hoger beroep tegen het vonnis zullen aantekenen. 

Het proces tegen Veka was de zoveelste stap in een vakbondscampagne tegen ,,uitbuiting van Oost Europeanen’’. Eerder pakte FNV de Groninger werven Pattje en het toenmalige Groningen Shipyard aan voor het inhuren van goedkope buitenlanders met behulp van schijnconstructies. Groningen Shipyard, inmiddels omgedoopt in GS Yard ging in 2017 overstag, Pattje volgde een jaar later. 

,,Samen met deze bedrijven zorgen we er voor dat de cao goed wordt nageleefd’’, zegt FNV’er Kuiper. ,,Zulke convenanten hebben we ook met hele grote werven als IHC en Damen. Wat je steeds ziet is dat werkgevers zich eerst heel erg tegen ons afzetten, maar dat het uiteindelijk wel heel goed blijkt te kunnen.’’

De vakbond wil nog meer noordelijke werven onder de loep leggen. Kuiper noemt Bodewes Hoogezand en Icon Yachts in Harlingen. ,,En later ook de jachtwerven. Maar het is heel arbeidsintensief, echt een kwestie van de lange adem.’’ In dit laatste proces veroordeelde de rechter Veka tot het betalen van een schadevergoeding van 50.000 euro aan FNV.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie