'Ontzie KLM-personeel tot 1,5 keer modaal bij herstructurering'

'Ontzie KLM-personeel tot 1,5 keer modaal bij herstructurering' ANP

Bij de herstructureringsplannen om KLM door de crisis te loodsen moet het personeel dat tot 1,5 keer modaal verdient, worden ontzien. Dat zeggen vakbonden bij de maatschappij, die zich gesteund voelen door een aangenomen motie in de Tweede Kamer met deze strekking. In die motie staat dat KLM de werknemers die het minst worden betaald "zo veel mogelijk" moet ontzien.

KLM moet als voorwaarde voor het steunpakket van het kabinet aan een aantal voorwaarden voldoen. Een daarvan is dat het personeel een "arbeidsvoorwaardelijke bijdrage" levert. Vakbonden als VNC, FNV en CNV menen dat KLM bij de plannen uitvoering moet geven aan de motie. Dat zou in overleg met het ministerie ook naar voren zijn gekomen.

KLM zette eerder kwaad bloed bij de bonden door eenzijdig te beslissen een beloofde loonsverhoging voor al het personeel uit te stellen. Een eerder verzoek aan de vakbewegingen om de afgesproken loonsverhoging uit te stellen en onderdeel te laten zijn van de gesprekken over een totaalpakket aan maatregelen, kreeg geen gehoor.

Tekenen

KLM legt uit dat het heeft moeten tekenen voor de voorwaarden van het steunpakket. Daaraan zal de maatschappij zich houden, tenzij de overheid de voorwaarden aanpast, of met een andere invulling genoegen neemt. KLM moet in oktober een plan presenteren als voorwaarde voor de overheidssteun die het krijgt om door de crisis te komen. Naast miljoenen loonsubsidies gaat het om miljarden aan leningen en garantiestellingen.

Eerder stelde KLM al de uitkering van de winstdeling over 2019 uit. Ook aanpassingen aan roosterregelingen werden tot nader order opgeschort. Vanaf 25 augustus worden de onderhandelingen gestart met de bonden over verdere aanpassingen. In de afspraken tussen het kabinet en KLM ontbreekt het volgens de bonden aan toezeggingen over behoud van werkgelegenheid en kwaliteit van werkgelegenheid. Dit wordt als een gemiste kans bestempeld.

Vacatures

GOED VOLK! M/V

Tuincentrum Gernell

CNC Verspaner

Metaaldraaierij Dondorff

Proces Operators

EOC Nederland

Nieuws

menu