Onderzoek naar het beste alternatief voor gas in kas

Ook de glastuinbouw moet van het glas af. Wat is het beste groene alternatief voor Noordwest-Friesland? FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland gaat een onderzoek doen naar het beste alternatief voor gas in de kassen in Noordwest-Friesland.

Er waren vergevorderde plannen om de kassen te verwarmen via geothermie (aardwarmte). De perikelen rondom het glastuinbouwbedrijf Hartman (overname Fruit Farm Group, faillissement en overname Best Fresh Group uit Poeldijk) gooiden echter roet in het eten.

Subsidie provincie en Waadhoeke

Glastuinbouw Nederland grijpt deze patstelling aan om wederom onderzoek te doen. ,,Het moet een groene warmtebron zijn die het beste past bij het glastuinbouwgebied in Noordwest-Friesland”, verklaart voorzitter André Kaashoek van de regio’s Friesland, Noordoostpolder en Overijssel. Glastuinbouwbedrijf Vink Sion in Bitgum verwarmt de kassen met houtsnippers maar de vraag is of ,,dat over enkele decennia ook nog mogelijk is nu biomassa zo in het verdachtenbankje zit”, verklaart Kaashoek.

Het onderzoek kost circa 30.000 euro. De gemeente Waadhoeke en de provincie stellen gezamenlijk een bedrag beschikbaar van bijna 9000 euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie