Omzet van Nederlandse visafslagen kalft verder af

Ook in de eerste helft van dit jaar zien de Nederlandse visafslagen hun omzet verder afkalven.

Een medewerker van visafslag Lauwersoog verplaatst bakken met geveilde vis.

Een medewerker van visafslag Lauwersoog verplaatst bakken met geveilde vis. FOTO SIESE VEENSTRA

De elf visafslagen in Nederland boekten in de eerste zes maanden van het omzet van 101 miljoen euro, een afname van ruim 8 procent. Ook in de voorgaande jaren was sprake van een afname. Zo realiseren de visveilingen in 2017 nog een gezamenlijke omzet van ruim 160 miljoen euro.

Visveiling Urk, met een in garnalen gespecialiseerde nevenvestiging in Harlingen, vormde een uitzondering. Urk zag de omzet met 3,4 miljoen euro toenemen naar 37 miljoen euro en Harlingen wist de omzet stabiel te houden op 4 miljoen euro. Lauwersoog boekte een omzet van 3,3 miljoen euro, een verlies van vier ton.

Lagere aanvoer

De omzetdaling is vooral te wijten aan een lagere aanvoer. De hoeveelheid verhandelde vis daalde van 30,4 miljoen kilo naar 26,6 miljoen kilo.

Directeur Barbara Holierhoek van Lauwersoog ziet een relatie met het weer: een koud voorjaar en opvallend vaak noordenwind. ,,De praktijk wijst uit dat garnalen en vis zich dan minder goed laten vangen.”

Visserij beperkende maatregelen

Dat de omzet al een flink aantal jaren daalt, heeft volgens Holierhoek te maken met de visserij beperkende maatregelen in de (garnalen)visserij. ,,Er zijn zeegebieden gesloten en er zijn kotters gesaneerd. Dan is het logisch dat omzet en aanvoer teruglopen.” Begin deze maand werd bekend dat negentien garnalenvissers met een waddenvergunning zich voor 10,3 miljoen euro hebben laten uitkopen.

Holierhoek denkt dat aan een nieuwe opzet van de afslagen niet valt te ontkomen als deze trend zich voortzet. ,,Je zou kunnen denken aan de sluiting van een aantal afslagen of aan een koepelorganisatie met afslag-dependances. Het is maar net wat de eigenaren van de afslagen (vissers, handelaren of gemeenten ) willen.”

In Zeeland zijn al besluiten genomen. De Zeeuwse visveiling besloot dit voorjaar om de visveiling in Breskens te sluiten en de activiteiten onder te brengen bij de afslag in Vlissingen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie