Nieuw noodpakket kabinet kost 11 miljard, uitgestelde belasting moet binnen twee jaar betaald zijn

Ministers Wouter Koolmees en Eric Wiebes presenteren het nieuwe noodpakket. FOTO ANP

Het kabinet trekt nog eens elf miljard euro uit om banen en bedrijven overeind te houden in de coronacrisis. Het derde steun- en herstelpakket heeft een looptijd van negen maanden. Wel komt er op al 1 januari 2021 een einde aan de mogelijkheid voor bedrijven om uitstel van belastingen te krijgen. De achterstallige belasting moet binnen twee jaar worden terugbetaald.

Ondernemers die uitstel van belasting willen aanvragen kunnen dat nog tot 1 oktober van dit jaar doen. Op 1 januari is het vervolgens echt schluss en gaat de Belastingdienst alsnog tot inning over. De periode van twee jaar is volgens het kabinet ‘ruim genoeg’ om de opgebouwde belastingschuld af te lossen zonder in de knel te komen.

Loondoorbetaling

De hoofdmoot van het derde steunpakket bestaat wederom uit de tijdelijke regelingen voor loondoorbetaling (NOW), de uitkering voor zelfstandigen (TOZO) en de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) Deze worden alle drie verlengd tot en met 30 juni volgend jaar. De TVL wordt zelfs wat verhoogd. Bedrijven kunnen tot maximaal 90.000 euro vergoed krijgen. Nu is het plafond nog 50.000 euro.

De NOW blijft de komende maanden nog even hoog als nu, maar wordt over drie maanden langzaam afgebouwd.

Door de langere looptijd van het derde pakket wordt burgers en bedrijven meer zekerheid geboden, is de gedachte. Tegelijkertijd zullen volgens het kabinet niet alle bedrijven overeind gehouden kunnen worden en zijn banen voor werknemers en opdrachten voor zelfstandigen evenmin te garanderen.

Werkloosheid

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wijst erop dat de werkloosheid de komende tijd zal oplopen en het aantal faillissementen zal stijgen. ,,Dat is onvermijdelijk. Sommige werk keert de komende tijd niet terug, daarom is steun noodzakelijk.’’ Maar daarbij moeten de komende bedrijven volgens hem wel gebruiken om zich aan te passen. ,,Soms moet personeel nieuwe vaardigheden opdoen. Of moet van deel personeel afscheid worden genomen. Daarom proberen we met dit pakket mensen te helpen.‘’

Er komt extra geld om mensen te helpen zoeken naar een andere baan. Ook voor zzp’ers komt er via de gemeente een omscholingspotje. Daarnaast komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing en wordt er geld uitgetrokken om mensen te helpen die in de schulden zitten. In totaal is er ruim 1 miljard euro voor dat sociale pakket uitgetrokken. Koolmees wijst erop dat het in sommige bedrijven nog steeds goed gaat, maar bij andere helemaal niet. Werknemers moeten worden geholpen over te stappen naar sectoren waar ondanks de crisis nog veel werk is.

Investeren

Volgens minister Eric Wiebes (Economische Zaken) heeft het nieuwe steunpakket drie doelen. Bedrijven die levensvatbaar zijn moeten door de crisis geholpen worden. Daarnaast komt er hulp om je aan te passen: bedrijven die hun verdienmodel moeten aanpassen en werknemers die op zoek moeten naar ander werk. ,,En ten derde moeten we proberen ons uit de crisis te investeren.’’

Volgens Wiebes zal het kabinet investeringen van de overheid naar voren halen, bijvoorbeeld in infrastructuur. Daarnaast zullen private investeerders worden verleid om nu geld in de economie te steken. Met Prinsjesdag zullen daar plannen voor bekend worden gemaakt. Ook zal er steun komen voor bijvoorbeeld start-ups. Hij bedankte ondernemers die andere ondernemers de afgelopen maanden hebben geholpen. ,,Door kwijtschelden van schulden of huurverlaging. Ik heb er het diepste respect voor.’’

Hoekstra durft niet te voorspellen of er na dit derde steunpakket nog een vierde komt. ,,We weten nog te weinig over het virus en hoe de epidemie verloopt. In het verleden hebben we wel eens gedacht dat we er bijna doorheen waren, maar dat was niet zo.’’

Vacatures

GOED VOLK! M/V

Tuincentrum Gernell

CNC Verspaner

Metaaldraaierij Dondorff

Proces Operators

EOC Nederland

Nieuws

menu